هما حبیبیان

 هما حبیبیان مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی

هما حبیبیان

Homa Habibian

مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و سنجش اقتصادی حوضه گرمسیری غرب کشور و پیش بینی اشتغال آن با مدل تغییر سهم (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مداخلات در بافت فرسوده (نمونه موردی: فیض اباد استاان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
2 ابعاد زیبایی شناسی درمعماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
3 ابعاد هویت در منظر شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
4 ارتقای معیارهای کالبدی- اجتماعی در خلق فضاهای شهری مردم وار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5 المان و گرافیک شهری در طراحی شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 باز طراحی فضای عمومی با رویکرد: افزایش حضور پذیری بانوان نمونه موردی :محله آقا جانی بیگ شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
7 بازارهای ایرانی نمودی از پایداری محیطی در معماری و شهرسازی بافت قدیم کرمانشاه نمونه موردی بازار سرای نو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بررسی امکان سنجی ایجاد شهرهای جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در مقابل توسعه پایدار شهرها نمونه موردی :محلات حاشیه ای شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
10 بررسی کیفیت زندگی در یکی از محلات هلال فقر شهر همدان (نمونه موردی: حصار امام) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی میزان فضاهای سبز شکل گرفته در توسعه های جدید شهری با استانداردهای موجود نمونه موردی کرمانشاه (گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
12 برنامه ریزی در جهت توسعه فیزیکی با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی : شهر مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 برنامه ریزی سبزراه به منظور ارتقا توسعه پایدار محیط و منظر شهری (نمونه موردی بلوار طاق بستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 پدیده وندالیسم در شهر نمونه مورد مطالعه: خیابان اکباتان شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 تاثیر رنگ درگرافیک شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
16 تاثیر غنای بصری جداره های شهری بر روح و روان شهروندان (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
17 تاثیررنگ درمنظرشهری نمونه موردی: خیابان مهدیه شهرهمدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
18 تحلیل آرمانشهر در اندیشه مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تحلیل بافت فرسوده شهری برمبنای مشارکت جمعی ساکنان با بهره گیری از تکنیک SWOT نمونه موردی (محله دولاب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
20 تطبیق شاخص های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
21 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بربنیان سرمایه اجتماعی نمونه موردی : محله ولیعصرهمدان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
22 چالشهای سند آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
23 چالشهای فراروی نظام مدیریت شهری در ایران و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
24 راهکارهای شهرسازی؛ در ارتقای محیط زیست شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 سازی ترافیک سواره در محلات مسکونی با تاکید برالویت به پیاده محله کلپا شهرهمدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
26 ساماندهی و ارتقای منظر شهری از طریق مسیر پیاده (نمونه موردی خیابان مهدیه شهر همدان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
27 سنجش کیفیت محیط شهری در شهرک ها (نمونه موردی : شهرک فرهنگیان همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
28 شناسایی شاخص های ارزیابی زیبایی منظر شهری در بافت های واجد ارزش محور انقلاب ، سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
29 گرافیک شهری ابزاری مناسب برای طراحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
30 محیط زیست شهری وعوامل تاثیرگذار برآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
31 مدرنیسم: آفرینش زیبایی یا ضد زیبایی؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
32 مقایسه تطبیقی باغ های ایرانی و ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
33 مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای ناتوانان جسمی و حرکتی مطالعه موردی: خیابان شهدا، شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
34 نقش بهسازی در باز طراحی هسته مرکزی شهر خرم آباد با رویکرد افزایش حس تعلق در ساکنین مطالعه موردی: بافت تاریخی درب باباطاهر خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
35 نقش پیاده مداری محلات بر بهبود هویت رفتاری شهروندان (نمونه موردی:محله فیض آباد کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
36 ویژگیهای آرمانشهر شهر اسلامی و عناصر کالبدی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی