دکتر سید ابراهیم قدسی

دکتر سید ابراهیم قدسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

دکتر سید ابراهیم قدسی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی نوین پیرامون حق مقابله با خشونت جنسی علیه زنان (بر مبنای نظام حقوقی - قضایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری دوره: 5، شماره: 2
2 تغییر جنسیت در احکام کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 43
3 جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 62
4 چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 71
5 چالشهای تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
6 راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 73
7 رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
8 سازمان های مردم نهاد به مثابه صدای بزه دیدگان آسیب پذیر ؛ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 2
9 ضرورت همکاری روانپزشکان و روان شناسان با مقامات قضایی در رسیدگی به دفاع اکراه/ اجبار و اضطرار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 1
10 کارکرد رسانه های آزاد در کنترل جرم اختلاس؛ از کنش های پیشگیرانه تا مخاطرات فراروی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 1
11 مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 2
12 مقدسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
13 ممانعت از اقرار به جرایم منافی عفت در فقه و حقوق ایران در پرتو نظر یه های جرم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
14 موانع سیاسی - حقوقی هم آهنگ سازی نظام های کیفری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 35
15 نسبت سنجی مسئولیت رانندگان بر پایه درجه تقصیر آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 13
16 نسبت سنجی مسیولیت رانندگان بر پایه درجه تقصیر انان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 13
17 نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 60، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اکراه در قتل در فقه امامیه، فقه عامه و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
2 بازپردازی علل گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
3 بررسی اجمالی مجازات تبعید از دید مذاهب و حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
4 بررسی سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
5 بررسی کیفرزدایی با استفاده از فقه فرهنگی و ابزار نوپیدای الکترونیکی (در پیشگیری از جرم) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی
6 تاثیر اکراه در جرایم مشمول مجازات های تعزیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
7 تاثیر گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
8 تاملی در مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
9 تأثیر اکراه بر مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
10 توسعه پایدار روستایی از منظر حقوق کیفری زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
11 جایگاه پناهندگان درفقه امامیه و نظام حقوقی ایران و اسنادبین المللی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
12 حقوق بشر،بستری برای تحقق توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
13 حمایت کیفری از محیط زیست در فقه امامیه و مقررات کیفری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 رجوع به اصل 167 قانون اساسی در مقام اجرای ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی و مشکلات ناشی از آن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
15 قصاص منافع اعضاء (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
16 قلمرو اجرائی انواع شبهه در حقوق ایران و فقه امامیه و حنفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
17 قلمرو مسکر و احکام آن در حقوق کیفری نوین ایران با نظرداشتی بر فقه امامیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
18 نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم زیست محیطی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و مقایسه آن با قانون سابق (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد