دکتر مهدی ایمانی مقدم

دکتر مهدی ایمانی مقدم استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

دکتر مهدی ایمانی مقدم

Dr. Mahdi Imani Moghaddam

استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.