دکتر علی جهانشاهی افشار

دکتر علی جهانشاهی افشار استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر علی جهانشاهی افشار

Dr. Ali Jahanshahi Afshar

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا گلستان سعدی مقامه است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 41
2 الفتی ساوجی و آثار او (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
3 Cinder Therapy Methods in the History of Iran (دریافت مقاله) مجله پژوهش در تاریخ پزشکی دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی اجزای کلام در روایتهای هزار و یک شب بر پایه نظریه روایت شناسی تودوروف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی ویژگی های زنان در دکامرون با سندبادنامه و کلیله ودمنه علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی ساختاری نبرد خوشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 18
7 بررسی شخصیت کاووس براساس برخی کردارهای او از دوران باستان تا شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
8 بنیادهای تمدّن اساطیری در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
9 تجلی قرآن کریم در دیوان ادیب الممالک فراهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 4
10 چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
11 خواص درمانی سنگ های قیمتی در متون طبی و ادبی کهن (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 3
12 دانش بومی و سنتی خوراک: درآمدی بر نشانه شناسی غذا و آداب مربوط به آن از منظر دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
13 دیوانه نمایی و دیوانه نماها در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
14 عناصر هویت ایرانی در دیوان امیر علیشیر نوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
15 فاوانیا (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 1
16 محمد خواری(۱)؛ مقلد یا نوآور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 4
17 معانی ثانویه امر در اشعار اقبال لاهوری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
18 مولوی و حل معمای جبر و اختیار در مکتب عشق (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
19 نگاهی به نماد خورشید در تمثیلات سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
20 واکاوی نوع ادبی رمانس در داراب نامه بیغمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
21 هجوم مغول به ایران و مولفه های پایداری در اشعار سیف فرغانی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مولفه های پایداری و عنصر تعهد در شعر ناظم حکمت (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
2 تحلیل خودکشی صادق هدایت از منظر جامعه شناختی و روان شناختی با بررسی آثار داستانی او (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
3 جایگاه تواضع و آثار تربیتی آن در شعر فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4 صبر و پایداری و ارتباط آن با خشنودی و امید در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
5 ملک الشعرای بهار، شاعر متعهد (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی