دکتر رقیه افرونده

دکتر رقیه افرونده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رقیه افرونده

Dr. Roghayyeh Afroundeh

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.