دکتر رقیه افرونده

دکتر رقیه افرونده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رقیه افرونده

Dr. Roghayyeh Afroundeh

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 17
2 اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
3 اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 4
4 اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با کل بدن (TRX) بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 3
5 اثر هشت هفته مصرف مکمل کورکومین بر شاخص‌های آسیب عضلانی و واکنش التهابی متعاقب فعالیت قدرتی حاد در بازیکنان مرد فوتسال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 1
6 Relationship between Resting Metabolic rate and Body Composition Factors in Obese and Normal Weight Gymnast Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 9
7 The Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises’ Order on Some Physical Fitness Factors in Elementary School Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 9
8 بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین های کانال پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رت های نر متعاقب ۸ هفته تمرین تناوبی فزاینده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
9 بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
10 تاثیر ۸ هفته تمرینات بی هوازی ژیمناستیک بر تعادل ایستا، پویا و ترکیب بدنی کودکان چاق و با وزن طبیعی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 2
11 تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر تعادل و انعطاف پذیری زنان سالمند شهر همدان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 1، شماره: 2
12 کنترل شیمیایی تهویه ریوی در فعالیت کوتاه مدت منقطع و دوره بازیافت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 2
13 نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان مرد ورزشکار نسبت به مواد ارتقاءدهنده عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ۱۲ هفته تمرینHIFTو مصرف گیاه چرخه بر انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
2 اثر تمرینات تناوبی پرشدت بر عوامل خطرزای قلبی و عروقی جوانان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
3 اثر مکمل کراتین بر بهبود عملکرد ورزشی و قدرت عضلانی ورزشکاران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
4 اختلالات تغذیه ای در زنان ورزشکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 ارتباط بین فشار CO2 خون شریانی و فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم دست (۲D:۴D) و قدرت فشردن دست با نیمرخ شاخص های پیکرسنجی و زیست حرکتی در وزنه برداران نوجوان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
7 ارتباط سرعت با درصد چربی و ترکیب بدنی کشتی گیران نوجوان حرفه ای (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
8 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی بالاتنه و قابلیت های زیست – حرکتی کشتی گیران نوجوان شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
9 Relationship between Magnesium and Athletic Performance (a review) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
10 بررسی اثر بخشی، تمرینات اصلاحی سنتی برناهنجاری لوردوزکمری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
11 بررسی ارتباط ویژگی های آنتروپومتریکی با برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموزان دوره ابتدائی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
12 بررسی عملکرد ورزشی ورزشکاران بوکس به دنبال مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
13 بررسی و مقایسه عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت افراد شاغل در محیط آلوده و غیر آلوده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
14 بررسی و مقایسه عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
15 تاثیر ۸ هفته تمرینات پیلاتس با دو فرکانس متفاوت و بی تمرینی متعاقب آن بر بهبود علائم بیماری آرتروز در زنان مبتلا به آرتروز (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
16 تاثیر ترتیب اجرای حرکات کششی ایستا و پویا بر روی سرعت، توان و انعطاف پذیری دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
17 تاثیر مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین بر آسیب عضلانی در ورزشکاران بوکس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
18 تاثیر مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین بر ظرفیت بافری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
19 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر پاسخ VEGF به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر ریسک فاکتور قلبی عروقی هموسیستئین در جوانان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
21 تاثیرتمرین مقاومتی بر شاخصهای آسیب عضلانی و واکنش التهابی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
22 تأثیرتمرینات پلایومتریک و بی تمرینی متعاقب آن بر چابکی و رکورد پرش دو پا دردانش آموزان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
23 چاقی کودکان و تاثیر ورزش برآن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
24 یررسی عوامل موثر بر تهویه ریوی در دوره ریکاوری بعد از تمرین بسیار سبک 20 ثانیه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش