دکتر فخری شهیدی

دکتر فخری شهیدی Department of Food Science Industry, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

دکتر فخری شهیدی

Dr. Fakhri Shahidi

Department of Food Science Industry, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینهسازی فرمولاسیون آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
2 اثر پلاسمای غیرحرارتی بر بهبود ویژگی های عملکردی نشاسته سورگوم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 2
3 اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 12
4 اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 3
5 اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی غلات صبحانه بر پایه بلغور ذرت، آرد گندم و دانه طالبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 20، شماره: 2
6 اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 1
7 اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی شده با کمپلکس های ایزوله پروتیین آب پنیر-پکتین بر رشد و زنده مانی رده سلولی استیوبلاستMG63 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه (Lepidium draba) در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 3
9 ارزیابی تاثیر پلاسمای غیرحرارتی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 2
10 ارزیابی تغییرهای فیریکوشیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگه داری در سردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
11 ارزیابی تغییرهای فیریکوشیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگه داری در سردخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
12 ارزیابی خصوصیات ریزکپسول های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل های ایزوله پروتیین سویا و پکتین (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
13 ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
14 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی کانژوگه های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
15 ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 111
16 ارزیابی کارایی آرد کامل سنجد و جودوسر در فرمولاسیون غلات صبحانه حجیم (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 123
17 ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضداکسایشی و اثر ضدمیکروبی عصاره برگ قاصدک (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 3
18 ارزیابی ویژگی های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 4
19 ارزیابى تاثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر (Lathyrus Sativus) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 4
20 اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 1
21 امکان سنجی کاربرد سنجد در تولید میان وعده اکسترود شده و ارزیابی ویژگی های فراورده (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 106
22 Construction of a Recombinant Allergen-Producing Probiotic Bacterial Strain: Introduction of a New Line for a Live Oral Vaccine Against Chenopodium album Pollen Allergy (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 2، شماره: 1
23 Evaluation of Antibacterial Activity of cLFchimera and its Synergistic Potential with Vancomycin against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 1
24 Evaluation of antioxidant activities of Mentha piperita essential oils obtained by different extraction methods (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 6
25 Ohmic-assisted hydrodistillation of essential oils from Mentha piperita: a comparison with conventional hydrodistillation (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 3
26 The Effect of Replacing the Cocoa Powder with Coffee Silver Skin on Physical, Textural and Sensory Properties of Dark Chocolate (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
27 بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 10، شماره: 37
28 بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
29 بررسی اثر پوشش خوراکی چندلایه کیتوزان/پکتین حاوی میکروکپسول های اسانس های دارچین یا آویشن در افزایش زمان ماندگاری پس از برداشت خیار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 1
30 بررسی اثر پوشش خوراکی مبتنی بر نانوامولسیون اسانس گریپ فروت و موسیلاژ دانه بالنگوی شهری بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی گوشت گوسفند طی دوره نگهداری (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 142
31 بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی زردچوبه (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 99
32 بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه (Berberis Vulgaris var Asperma) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 2
33 بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانینهای زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var asperma) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 2
34 بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگ هداری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
35 بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگ هداری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
36 بررسی اثر زیست توده ریزجلبک Spirulina platensis” “ بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریزساختاری ماست (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 2
37 بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیوی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 48
38 بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و آب ماست بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و حسی هویج تخمیری (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 96
39 بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
40 بررسی اثر صمغ های دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزانتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
41 بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
42 بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
43 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و عامل فساد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 85
44 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 6، شماره: 1
45 بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
46 بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
47 بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 2
48 بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف پوشی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 4
49 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
50 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
51 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
52 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
53 بررسی تاثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
54 بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
55 بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترخون، بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 9
56 بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریزساختار و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
57 بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول هاو فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
58 بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 1
59 بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 55
60 بررسی مقاومت انتروکوکوس های جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آن ها (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 90
61 بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 60
62 بررسی میزان افزایش ترکیبات فنولی برگه شلغم در محلول اسمزی حاوی عصاره چای ترش و بررسی کنتیک خشک کردن آن با هوای داغ (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 88
63 بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روش های عصاره گیری خیساندن و فراصوت (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 52
64 بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس گریپ فروت بر میکروارگانیسم های بیماری زا: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 4
65 بهینه سازی اثر سویه های Bacillus cereus سویه zk۲ و Bacillus thuringiensis سویه ILBB۲۲۴ جداشده از لجن لبنی در کاهش هیستامین به روش الایزا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 4
66 بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بر Enterococcus faecium ،Listeria innocua و Escherichia coli (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 2
67 بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی آرد میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
68 بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 119
69 بهینه سازی فرایند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl ۲-x (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
70 بهینه سازی فرایند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl ۲-x (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
71 بهینه سازی فرایند سنت تولید نبات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
72 بهینه سازی فرایند سنت تولید نبات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
73 بهینه سازی متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن با رویکرد تولید اسنک حجیم غنی شده حاوی آرد عناب (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 1
74 بهینه سازی متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
75 بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
76 تاثیر بکارگیری پیش تیمار فراصوت و آنزیم پکتیناز بر بازده استخراج و خواص آنتی اکسیدانی عصاره پلی فنولی ضایعات غوره (Vitis viniferia) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 142
77 تاثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 1
78 تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 77
79 تاثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 4
80 تاثیر فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های میان وعده حاوی پودر عناب (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 1
81 تاثیر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکی نشاسته ذرت (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 77
82 تاثیر متغیر های اکستروژن بر ویژگی های فیزیکی و عملکردی غلات صبحانه بر پایه آرد های کامل جو دو سر و سنجد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 124
83 تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
84 تاثیرضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهیبرانتروکوکوسفکالیسوسالمونلا تیفیدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 8، شماره: 7
85 تولید بستنی مبتنی بر تخم‌مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 1
86 تهیه و مطالعه ویژگی های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 2
87 جداسازی و شناسایی عوامل میکروبی ایجاد کننده لکه زرد در کالباس مرغ به روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 114
88 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 1
89 جداسازی و شناسایی گونه های انتروکوکوس جداشده ازشیرخام شترتک کوهانه ایرانی Camelus dromedariu s و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 2
90 جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن ها (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 56
91 ردیابی ژن های ساختاری کد کننده ی انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
92 رساندن و تسریع آن در پنیرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 7، شماره: 1
93 شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
94 شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 2
95 عصاره آبی استخراج شده عناب خشک شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 91
96 فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آن (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 50
97 فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار برمیزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
98 فرمولاسیون ماست میو های تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگه داری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
99 فرمولاسیون ماست میو های تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگه داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
100 فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی های آن در زمان نگه داری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
101 فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی های آن در زمان نگه داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
102 کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 55
103 مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگی های نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
104 مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
105 مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیرهیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 اثر پلی فنولها ی چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسPTCC 1643در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
5 اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
6 ارزش غذایی و درمانی حلوای جوزی اصلاح شده با هیدروکلوئید ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
7 ارزیابی فرمول های مختلف پاستیل بادام با تکیه بر ویژگی های حسی و تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 ارزیابی فعالیت مهارکننذگی و کشنذگی اسانس بادرنجبویه بر باسیلوس سریوس و سودوموناس ایروشینوزا در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
9 ارزیابی کارایی عناب در فرمولاسیون غلات صبحانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
10 ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی (رقم مگسی نیشابوری) توسط دستگاه استخراج بیواتانول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
11 ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه (رقم قصری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
12 استفاده از باکتریوسین ها بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر، حین سرخ شدن به روش عمیق (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 Evaluation of Agar Gel Microstructure using Scanning Electron Microscopy (SEM) Images (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
15 EVALUATION OF HOT AIR DRYING KINETIC OF KASHK (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
16 Evaluation of the effect of grape concentrate instead invert syrup in soymilk pastille formulation an nutritional values and sensory properties (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
17 Examination of the Effect of Agar and Guar Gum on Drying Kinetics of Kiwifruit Pastille (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
18 Examination of the Effect of Spirulina platensis Microalgae on Drying Kinetics and the Color Change of Kiwifruit Pastille (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
19 Mathematical modeling of drying kinetics of the kiwifruit pastille (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
20 Polymer production of antimicrobial packaging for meat packaging (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
21 Probiotic potential of Lactobacillus strains isolated from Iranian traditional food products and human feces (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
22 بررسی اثر بازدارندگی انتروکوکوس جدا شده از پنیر کردی بر Listeria monocytogenes (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی اثر سطوح مختلف آگار و CMC بر ویژگی های بافتی پاستیل گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 بررسی اثر ضد میکروبی تکنولوژی پلاسمای سرد در صنعت گوشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 بررسی اثر عصاره چوبک، صمغ زانتان و زمان همزدن بر ویژگی های کف آب سیب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
26 بررسی احر ضذ میکریبی اسانس زنیان بر استافیلوکوکوس اوریوس و اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی ‘‘in vitro’’ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
27 بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
28 بررسی امکان استفاده از شیرین کننده های طبیعی (کنسانتره انگور سفید و قرمز) در فرمولاسیون پاستیل شیرسویا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی امکان کاربرد سیستم های هوشمند در فرآیند خشک کردن میگو (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
30 بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
31 بررسی پارامترهای بافتی پاستیل طالبی به عنوان تابعی از غلظت های مختلف پکتین و زانتان با استفاده ازروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
32 بررسی پارامترهای رنگی پاستیل بر پایه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 بررسی پتانسیل باکتری های استارتر در کاهش آمین های بیوژنیک مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
34 بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
35 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوپلیمرها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 بررسی تاثیر جایگزینی صمغ دانه قدومه شیرازی با گوار در فرمولاسیون پاستیل بادام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
37 بررسی ترکیبات متشکله پودر اگزوکارپ هندوانه آجیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی تغییرات پروفایل بافت پاستیل هویج طی خشک کردن در خشک کن هوای داغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
39 بررسی تکنیک الایزا و اهمیت کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روشهای مبتنی بر کشت و کلاسیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس با قابلیت درمان آلرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
42 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
43 بررسی راندمان تولید عصار ههای مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی انار
44 بررسی رفتار خشک شدن پاستیل بادام به کمک خشک کن هوای داغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
45 بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 بررسی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
47 بررسی ریزساختار ژل آگار با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
48 بررسی سینتیک بافت و رنگ پاستیل هویج طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
50 بررسی شرایط خشک کردن بر برخی ویژگیهای پودر کنسانتره انار تولیدی به روش کفپوشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کفپوشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
53 بررسی فعالیت ضد میکروبی موسیلاژ دانه فرنجمشک (Scutellaria lateriflora) بر باسیلوس سوبتلیسو اشرشیا کلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
54 بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
55 بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
56 بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 برهمکنش پروتئین های شیر و نشاسته (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
58 بهینه سازی تولید کف پنیر جهت تولید پودر پنیر به روش خشک کردن کف پوشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 بهینه سازی تولید کف پنیر جهت تولید پودر پنیر به روش خشک کردن کف پوشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
61 بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
62 پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 پیش بینی محتوی رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند آب گیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
64 تاثیر صمغ عربی بر رفتار خشک شدن پاستیل شیرسویا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 تاثیرجایگزینی کنسانتره انگورباقند اینورت درفرمولاسیون پاستیل شیرسویا وبررسی پارامترهای بافتی آن (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
66 تاثیرهیدروکلوئیدها برویژگیهای فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون پاستیل شیرسویا (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
67 تخمیر آب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 تولید بستنی کم کالری از طریق جایگزینی خامه با پودر اگزوکارپ هندوانه آجیلی و بررسی تاثیر آن بر ویژگی های ارگانولپتیکی بستنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
69 تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
70 تولید نانوذرات لیپیدی جامد و حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی کورکومین و ارزیابی آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
71 جداسازی باکتری های اسید لاکتیک از کشک و غربالگری آنها براساس ویژگی های پروبیوتیکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
72 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 روش های اندازه گیری اسیدهای چرب امگا 3 در شیر و فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
74 روش های خشک کردن مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
75 روش های نوین بسته بندی پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
76 رویکرد سیستماتیک به سیتم های مهندسی مواد غذایی، روشی جدید برای افزایش ایمنی و کیفیت در مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
77 ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) ، یک افزودنی فرسودمند و مغزی برای بهبود ارزش تغذیه ای میان وعده های غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
78 شناسایی تنوع فلورلاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی16s Rdna (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
79 شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
80 شناسایی قارچهای مولّد آفلاتووسین در کشمش با استفاره از روش Multiplex PCR (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 شناسایی وتشخیص قارچهای تولید کننده اکراتوکسین در کشمش با استفاده از روش مولکولی بر پایه PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
82 قابلیت های منابع مختلف اسیدهای چرب امگا 3 در غنی سازی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
83 کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
84 کاربرد تکنولوژی فشار بالا در صنایع گوشت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 کاربرد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در فراورده های غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
86 کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی (ANFIS) در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسلایس های به در طی فرایند آب گیری اسمزی با استفاده از فراصوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
87 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
88 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی و پیش بینی پارامترهای بافتی پاستیل هویج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
89 کاهش بار میکروبی ادویه جات با استفاده از روش پلاسمای سرد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
90 گوشت ھای تقلیدی و آینده آن ھا در صنعت غذا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 مروری بر ترکیبات شیمیایی و ضد تغذیه ای بذر گاودانه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
92 مروری بر قابلیت تولید فیلم زیست تخریب پذیر از ایزوله پروتئین کرسنه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
93 مروری بر اثر افزودن هیدروکلوئید زانتان به فراورده های فاقد گلوتن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
94 مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
95 مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
96 مروری بز اثر برخی تنش ها در بهبود سنتز آنزیم های میکروبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
97 معرفی انواع پوشش های زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
98 معرفی و کاربرد پوشش های زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
99 میزان چربی و پروفایل اسیدهای چرب در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
100 ویژگی های عملکردی پروتئین ماش (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران