دکتر حمید بهبهانی

دکتر حمید بهبهانی Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

دکتر حمید بهبهانی

Dr. Hamid Behbahani

Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی اثرتراکم دسترسی ها برمیزان تصادف هادرجاده های اصلی برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
3 Investigation of Un-signalized Roundabouts Delay with Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System and Fuzzy Logic (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
4 Safety Assessment on Merge and Diverge Areas using Fuzzy Inference System,Artificial Neural Network, and Particle Swarm Optimization (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اثر پلیمر SBR بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی تحلیلی توزیع دما و مقاومت باربری تیرهای سقف مرکب کم عمق تحت آتش (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی عددی پارامترهای شکست ترک انعکاسی در روسازی اسفالتی تحت بار ترافیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
9 بررسی مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با استفاده از آزمایش نیم دیسک تحت بار خمشی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
10 بهینه سازی مدل تاخیرمسافران مترو بااستفاده ازالگوریتم تصمیم گیری چندشاخصه MADM (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
11 تحلیل زمان انتظارمسافران درایستگاه های متروبااستفاده ازتکنیک شبیه سازی مطالعه موردی متروی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
12 تحلیل شدت تصادفات برون شهری با استفاده از داده کاوی مکانمند مطالعه موردی: محور قدیم قزوین- لوشان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 105
13 داده کاوی تصادفات برون شهری با رویکرد آماری و تحلیل عاملی، محورهای (مورد مطالعه: آزادراه و محور قدیم قزوین- لوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 99
14 متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
15 مدل سازی عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک- مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
16 مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه استراتژی های لازم جهت انجام آرام سازی ترافیک معابر با بهره گیری از تجربیات سایرکشورها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
2 ارائه تابع هدف ترکیبی کنترل چراغ و تخصیص ترافیک به شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارائه مدل ارزیابی ترافیکی کاربری زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدل ارزیابی محیط زیست در مطالعات امکان سنجی پروژه های راه (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
5 ارائه مدل بمنظور مکانیابی بهینۀ محل احداث جایگاههای سوخت رسانی ( شهر تهران ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 ارایه الگو ارزیابی اقتصادی در مطالعات امکان سنجی بهسازی راه اصلی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
7 ارایه مدل ارزیابی اقتصادی بهسازی راه اصلی جهت اولویت بندی اقتصادی وتحلیل با نرم افزار طراحی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
8 ارایه مدل تعمیر و نگهداری تجهیزات کنترل ترافیک در سطح شبکه و پروژه برپایه برداشت میدانی و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
9 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر پارامترهای مقاومتی آسفالت متخلخل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
10 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط های آسفالتی نیمه گرم با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 ارزیابی راهکارهای موجود در سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) از لحاظ ارتقای سطح ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
12 ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند مرتبط با ایمنی حمل ونقل به همراه اولویت بندی استفاده از آن ها با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 ارزیابی و اولویت بندی پارامترهای جاده ای مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ایمنی با استفاده از فاکتور اصلاح تصادفات (CMF) به روش تاپسیس (مطالعه موردی: بزرگراه قزوین -آبیک) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 استفاده از سیستم بزرگراه خودکار در جهت افزایش ایمنی و کاهش تراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
15 استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی برای برآورد تولید سفرهای بین شهری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 استفاده از مدل های درون یابی در فرآیند تعیین نقاط حادثه خیز(مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 اصلاح تقاطعات دایره ای به میدانهای جدید (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
18 اولویت بندی شیوه های محدودسازی حرکات گردشی وسایل نقلیه با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 Comparison of the1st and 2nd Orders of Reliability Method in Determination of the length of Speed Change Lanes (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 The Relationship Between Design Consistency And Safety On Combined Horizontal And Vertical Curves Of Two-Lane Rural Highways (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 The research of high performance properties of bitumen/sasobit blends (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 Young Drivers’ Attitude toward Aggressive Driving in Passengers of Distraction Caused by Passengers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 بررسی آزمایشگاهی اثر فیلر و قیر امولسیونی بر زمان شکست اولیه و زمان گیرش اسلاری سیل ( دوغاب قیری ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر بر پارامترهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
25 بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع و درصد الیاف آلی و معدنی بر خواص حجمی و مقاومتی مخلوط های آسفالتی SMA (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
26 بررسی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی خرده آسفالت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
27 بررسی اثرات ایجاد محدوده طرح ترافیک در مرکز شهرها مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی بهره گیری از روش تولید تویوتا در جهت بهبود عملکرد صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
29 بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر نرخ تلفات ترافیکی در ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 بررسی روش های نوین محاسبه مسافت دید در قوس های قائم و مقایسه آن با ضوابط آیین نامه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
31 بررسی شاخص­های ارزیابی توجیه فنی واقتصادی محورفسا- جهرم و مقایسه آن با معیارهای پایه­ای امکان­سنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 بررسی شبکه های اعصاب و کاربرد آن در مسائل حمل و نقل و ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی ظرفیت و عملکرد تقاطعات بدون چراغ براساس زمان اشغال در نمونه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 بررسی علل تاثیرگذار بر بهره وری پروژه های صنعت ساخت و ساز با تمرکز بر رکن اساسی پروژه: کارفرما، پیمانکار و مشاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
35 بررسی علل تاثیرگذار بر بهرهوری پروژه های صنعت ساخت و ساز با تمرکز بر رکن اساسی پروژه: کارفرما، پیمانکار و مشاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
36 بررسی عملکرد مهاربندهای قطری و زانویی در گسیختگی پیشرونده سازه های فولادی بلند مرتبه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
37 بررسی فاکتورهای موثر بر پیش بینی فراوانی تصادفات وسایل نقلیه سنگین (مطالعه موردی آزاد راه کرج - قزوین) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 بررسی و تحلیل میزان زمان هدر رفته اولیه و نرخ جریان اشباع در تقاطع های چراغدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 بهبود اثرات زیست محیطی با استفاده از کاهش مسیر حمل پسماندهای شهری بوسیله نرم افزار GIS (مطالعه موردی در منطقه ای از تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
40 بهینه سازی روشهای مدیریت و کنترل ترافیک برای افزایش ایمنی بزرگراه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
41 تاثیرگذاری مدلساری جامع اطلاعات ساختمان BIM بر بهبود مدیریت کیفیت ساخت و ساز در پروژه های سه عاملی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
42 تحلیل فازی - عصبی جریان عابرین پیاده در عبور از تقاطعات شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 تدوین قوانین انگیزشی مطالعات مهندسی ارزش در شرکت ها و سازمان های دولتی (مطالعه موردی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
44 تشخیص و ارزیابی نقاط حادثه خیز محور اصفهان – شهرضا (از منظر محل حادثه،هزینه خسارات و ارائه رویکردهای اصلاحی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
45 تعیین خدمات کاربر قابل ارائه در شبکه آزادراهی کشور برای ساخت معماری منطقه‌ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 تعیین روش بهینه اولویت بندی نقاط حادثه خیز در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
47 تعیین روش بهینه اولویت بندی نقاط حادثه خیز در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
48 تعیین روش مناسب ارزیابی روساز یهای انعطاف پذیر کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
49 تعیین زمان عکس العمل لحظه ای رانندگان با استفاده از مدل تعقیب خودرو GHR (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
50 توسعه سرویس مدیریت آزادراه با استفاده از معماری ملی سیستمهای حمل ونقل هوشمند (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
51 توسعه متدولوژی تعیین فاکتور معادل عابر پیاده استاندارد جهت محاسبه سطح سرویس پیاده‌رو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 روش های ارزیابی ریسک حمل و نقل در انتقال مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
53 شبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات مدیریت ترافیک: مدل تعقیب خودرو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
54 شناسایی تصادفات غالب در تقاطعات غیرهمسطح شهری و افزایش فرصت تصمیم گیری با بکارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
55 طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
56 طراحی شبکه حمل ونقل زمینی بین شهری با لحاظ نمودن رویکرد عدالت اجتماعی صدر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 طراحی و آزمایش دستگاه تست چسبندگی اسلاری سیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 کاهش زمان تاخیر شبکه حمل و نقل مراکز تجاری مرکزی شهر (CBD)(مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
59 کنترل زمان بندی چراغ راهنمایی بوسیله شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 متدولوژی و ارزیابی کاربرد مدلهای لاجیت در تخصیص ترافیک شبکه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مدل توصیفی تعداد تصادفات وسایل نقلیه در جادههای برون شهری ایران و تعیین وزن علت وقوع تصادف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
62 مدل سازی شدت تصادفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری در ساعات مختلف روز با استفاده از نرم افزار S-Plus (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
63 مدلسازی خطر زمین لغزش در مسیر راه آهن جنوب غرب کشور با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
64 مدلسازی و بررسی عوامل تاثیر­گذار بر تعداد تصادفات وسایل نقلیه در جاده­های برون شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 مدیریت خطر مواد شیمیایی در مسیرهای حمل و نقل مواد خطرناک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
66 مدیریت خطر مواد شیمیایی در مسیرهای حمل و نقل مواد خطرناک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
67 مدیریت مالی و مدیریت روسازی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
68 مروری بر ظرفیت های اجرایی روش تفکر ناب در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
69 مطالعه آزمایشگاهی روشهای بهبود خصوصیات کششی مخلوطهای آسفالتی و تاثیر ان برروی ترکهای انعکاسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
70 مطالعه‌ای در ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های راه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
71 معیارهای انتخاب مسیر حمل و نقل مواد خطرناک و استفاده از GIS در تعیین مسیر بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
72 معیارهای انتخاب مسیر حمل و نقل مواد خطرناک و استفاده از GIS در تعیین مسیر بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
73 معیارهای انتخاب مسیر حمل و نقل مواد خطرناک و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تعیین مسیر بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
74 مقاله مروری بررسی استفاده از مدل های درون یابی در فرآیند تعیین نقاط حادثه خیز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
75 مقایسه رفتار کودکان دختر و پسر دبستانی در زمان عبور از خیابان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
76 ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و جایگاه آن در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
77 میدانها در ایران اصلاح هندسی برای ایمنی بیشتر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران