پروفسور نادر عباسی

پروفسور نادر عباسی معاون پژوهش و فناوری

پروفسور نادر عباسی

Prof. Nader Abbasi

معاون پژوهش و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analytical and Laboratory Evaluation of the Solubility of Gypsiferous Soils (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 11
2 آینده پژوهی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
3 ارائه رابطه تجربی جدید برای برآورد قابلیت فشردگی خاک های رسی تحکیم نیافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
4 ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
5 ارزیابی تاثیر برخی عوامل محیطی بر میزان انحلال گچ در خاکهای گچی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
6 ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب آبیاری در کانون های تولید گردوی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 89
8 ارزیابی دوام و پایداری خاک های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
9 ارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال های انتقال آب با پوشش ژئوممبران HDPE در شبکه های آبیاری زاینده رود، مغان و کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
10 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 3
11 ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
12 استفاده از ترکیب آهک و پوزلان برای تثبیت خاک های ماسه سیلتی در شبکه های آبیاری و زه کشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
13 استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
14 استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 4
15 استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 4
16 استفاده از نانو ذرات رس برای تثبیت خاک های رسی متورم شونده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
17 Evaluation of Softening of Clayey Soil Stabilized with Sewage Sludge Ash and Lime (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 4
18 Heat Transfer Rate Enhancement in CGS Heaters Using a Tube Insert (دریافت مقاله) مجله تکنولوژی گاز دوره: 6، شماره: 2
19 New methods based on genetics in wireless sensor networks with contemplating data security (دریافت مقاله) مجله علمی مروری دوره: 5، شماره: 10
20 برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
21 برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای ۱۲۰ درجه با استفاده از مدل های RBFو ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
23 بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی خاک سیمان تهیه شده از خاک رسی آلوده به مواد هیدروکربنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
24 بررسی اثر پلیمر پلی وینیل استات بر پایداری خاکدانه های خشک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
25 بررسی اثر کاربرد زیولیت بر شاخص های پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
26 بررسی امکان استفاده از قطعات پیش ساخته بتن گوگردی برای پوشش کانال های آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
27 بررسی امکان استفاده از مدل های هوشمند فازی برای برآورد عمق ثانویه و طول غلتاب پرش هیدرولیکی نوع B (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
28 بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک های رسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
29 بررسی تاثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
30 بررسی تاثیر درصد گچ وشیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاکهای رسی گچی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
31 بررسی تاثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک های رس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
32 بررسی تاثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک های رسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
33 بررسی تاثیر ویژگی های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 1
34 بررسی تاثیر ویژگی های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
35 بررسی تاثیر ویژگی های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 1
36 بررسی حجم آب کاربردی و بهره وری آب کشاورزی در تولید زیتون در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 24، شماره: 90
37 بررسی راندمان انتقال و مشکلات بهره برداری کانال های پیش ساخته بتنی در شبکه آبیاری مغان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
38 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
39 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
40 بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال های انتقال آب (مطالعه موردی کانال اصلی شبکه آبیاری شبانکاره) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
41 بررسی کاربرد پوشش بتنی بوم سازگار در کانال های آبیاری مناطق سردسیر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
42 بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات گردو در استان فارس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
43 بررسی نقش آنیون های موجود در عصاره اشباع در پتانسیل واگرایی خاک های رسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 3
44 بررسی نقش آنیون های موجود در عصاره اشباع در پتانسیل واگرایی خاک های رسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 3
45 بهره وری آب در بخش کشاورزی؛ چالش ها و چشم اندازها (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
46 پیش بینی ضریب دبی در سرریز لبه پهن و لبه تیز با بهره گیری از سامانه استنتاج فازی و فازی –عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
47 تاثیر پلیمر آکواسورس بر برخی خصوصیات فیزیکی و رطوبتی خاک های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
48 تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره وری آب گیاه سویا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
49 تاثیر کاربرد غشای ژئوسینتتیک حاوی نانو ذره در حذف الکتروکینتیک فلز مس از خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
50 تاثیر مسائل اجرایی و بهره برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعه موردی در استان های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
51 تحلیلی بر راندمان های آبیاری ایران در بستر زمان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 6
52 تعیین بهره وری آب با کاربرد سامانه های آبیاری سطحی و قطره ای در تولید سیب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
53 تعیین حجم آب کاربردی و شاخص بهره وری آب در مزارع تولید خیار در کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 55، شماره: 2
54 تعیین شاخص های مدیریت آب در قطب های تولید زیتون در کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
55 طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 75
56 کاربرد الیاف پلیپروپیلن، آهک و پودر سنگ ضایعاتی برای تثبیت خاک رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
57 کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
58 مدیریت آبیاری تکمیلی گونه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین دست دشت گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
59 مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 1
60 مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 1
61 مطالعه عددی تاثیر موقعیت و فواصل ورق های FRP بر رفتار تیرهای بتنی تحت بار پیچشی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 14، شماره: 2
62 نقش جاذب رطوبت آکواسورس در بهره وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
2 اثرسیکلهای انجماد و ذوب برمقاومت فشاری و مدول الاستیک خاکهای رسی تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
3 ارائه راهکارهایی پیرامون مدیریت منابع آب در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
4 ارزیابی بازده انتقال و توزیع آب و همچنین علل افزایش زبری در کانال های شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
6 ارزیابی تاثیر خاکستر باگاس و الیاف پلی پروپیلن بر خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
7 ارزیابی تاثیر ذرات نانورس بر ویژگی های خاکورزی خاک ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
8 ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر میزان انحلال خاک های گچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 ارزیابی تاثیر کلرید سدیم بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک های رسی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
10 ارزیابی تاثیر نحوه مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 ارزیابی تأثیر نانورس بر خصوصیات تورمی خاک های رسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
12 ارزیابی دوام بتن گوگردی برای کاربرد به عنوان پوشش کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی روش شیمیایی شرارد در تعیین واگرایی خاک ها (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 ارزیابی شبکه کانال های درجه سه( ‏کانالت ها)احداث شده درمنطقه مغان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 ارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید بربهبود کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
17 ارزیابی عددی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید برتغییرات کمی و کیفی کمانش جانبی در ستون سنگی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
18 ارزیابی عددی تاثیر مقاومت برشی خاک رس بربهبود کمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
19 ارزیابی مسائل فنی و بهره برداری از سازه های هیدرولیکی شبکه های آبیاری وزهکشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی موردی میزان نشت آب از کانالهای آبیاری و مخازن ذخیره آب با پوشش ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
21 ارزیابی و مقایسه پوششهای ژئوممبران و خاک رسی برای کنترل نشت از مخازن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 استفاده از آزمون نشت در ارزیابی اجرایی پوشش ژئوممبران در استخرهای آب کشاورزی_مطالعه موردی منطقه کرج (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
23 استفاده از آهک و پوزلان برای بهبود ظرفیت باربری خاکهای ماسه سیلتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
24 اصلاح بستر کانال های آبیاری راهکاری برای کنترل تلفات آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
25 امکان‌سنجی استفاده از بتنهای گوگردی جهت پوشش کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی خاک های گچی در مقابل پدیده آبشویی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت و پایداری سدهای خاکی همگن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
28 بررسی تاثیر استفاده ازالیاف پلیمری در شکل پذیری خاک های رسی CH تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
29 بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-596 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
30 بررسی تاثیر مخلوط آهک-پودرسنگ ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مقاومتی خاک رس با خواص خمیری بالا CH (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
31 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
32 بررسی تاثیر میزان و نوع املاح آب منفذی در واگرائی خاکهای رسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 بررسی تاثیرنانورس برپتانسیل واگرایی خاک رسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
34 بررسی تأثیر آهک هیدراته بر مقاومت فشاری خاکهای رسی در حالت های خشک و اشباع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
35 بررسی دوام و میزان تلفات آب در کانالهای آبیاری بتنی در مناطق سردسیر (مطالعه موردی در استان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 بررسی روند توسعه و تخصیص اعتبار به شبکه های آبیاری و زهکشی در برنامه های توسعه ای کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 بررسی ظرفیت فروریزش قاب های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی با اعمال اثرشکل طیف و بهره گیری از روش هسلتون با استفاده از رکوردهای استاندارد حوزه دور FEMA P695 و طیف شرطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
38 بررسی ظرفیت فروریزش قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط بااستفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی بر اساس رکوردهای حوزه دور FEMAP695 وطیف شرطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
39 بررسی عملکرد کانالت در شبکه آبیاری مغان و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکلات بهره برداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
40 بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
41 بررسی مسائل مربوط به اجرای پوشش ژئوممبران پلیمری در ضمائم به منظورکاهش نشت ازمخازن ذخیره آب بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
42 بررسی وضعیت موجود و مسائل فرآروی شبکه های آبیاری و زهکشی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از آهک والیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
44 بهسازی خاک رسی واگرا با پلاستیسیته زیاد با استفاده از خاکستر باگاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
45 بهسازی و مدیریت قنوات راهکاری برای کنترل بحران آب در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
46 بهینه یابی برنامه ریزی آبیاری گل گاوزبان ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
47 تاثیر آرایش کاشت بر کارایی مصرف آب کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحکیم خا ک های ریزدانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
49 تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
50 تاثیرآلاینده های ناشی از پسماند بر کیفیت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
51 تحلیل آماری تاثیر شیب هیدرولیکی درصد گچ و بافت خاک بر میزان انحلال پذیری خاک های گچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
52 تحلیل استاتیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی مطالعه موردی سد میجران (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
53 تعیین آرایش بهینه میخ گذاری درپایدارسازی گودها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 خواص مکانیکی خاک سیمان تهیه شده از خاک آلوده به مواد هیدروکربنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 رویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش های کاربردی در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
56 کاربردهای نانوفناوری در علوم و مهندسی آب و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
57 مسائل شبکه های آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای اجرائی و تحقیقاتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 مسائل فنی و بهره برداری موجود در کانالهای کوچک آبیاری ناشی از ضعف اجرا و عدم مشارکت مصرف کننده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 نقش برنامه ریزی گردشگری روستایی در توسعه نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز