دکتر سید مجتبی امامی

دکتر سید مجتبی امامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر سید مجتبی امامی

Dr. Seyyed Mojtaba Emami

استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش میان رشته ای مدیریت دولتی در ایران الزامات برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
2 استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
3 تاملی در چیستی الگو در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: مداقه هایی از منظر خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیل تطبیقی کیفی و خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 103
5 تحلیل ذی‌نفع و مدل‌سازی بازیگران کلیدی طرح تحول نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 2
6 تحلیلی انتقادی بر بکارگیری شاخص های مرسوم جهانی توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 1
7 فهم ابعاد کلیدی رهبری خط مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه شناسی رویکردهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
8 فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
9 مفهوم پردازی ظرفیت خط‎ مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ذهنیت های خط مشی گذاران و مجریان عرصه عفاف و حجاب؛ رویکردی آسیب شناسانه (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
2 شناسایی و تحلیل ابزارهای خط مشی های تنظیمی در فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه