دکتر احمد علی پور

دکتر احمد علی پور گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دکتر احمد علی پور

Dr. Ahmad Alipour

گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تهدید کرونا سلامت روانی ایرانیان را تهدید کرده است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 44
2 اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 3
3 اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
4 اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی-رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 22
5 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 6
6 اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 2
8 اثربخشی امیددرمانی بر کاهش نگرش های ناکارآمد بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 3
9 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران دچار سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
10 اثربخشی برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
11 اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
12 اثربخشی درمان چند بعدی معنوی با محوریت کاهش وزن بر پایداری هیجانی، خودمهارگری، و شاخص توده بدنی زنان فزون وزن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
13 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی، ادراک درد و اینترلوکین ۱۲ در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
14 اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بیماران ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
15 اثربخشی روان درمانگری اسلامی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان (دختر و پسر) افسرده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
16 اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
17 اثربخشی مداخلات چندبعدی شناختی- رفتاری مارتین بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 1
18 اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب دیده از عهدشکنی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
19 اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه پسند کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
20 ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 3
21 اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 12
22 اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
23 اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 11
24 انواع یادگیری الکترونیکی و شکلهای مختلف تعامل درآن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
25 Comparison of the effectiveness of GOD oriented multidimensional spiritual parenting and positive parenting on mothers with high stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 8
26 Frequency of Depression and Association with Pain Sensation in Cancer Patients: a Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 1
27 Relationship between Multimorbidity and Cognitive Decline Moderated by Social Health (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 3
28 برازش الگوی سالم زیستی خود تجزیه ناپذیر در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
29 بررسی اثر موسیقی بر امواج مغزی: مطالعه الکترو انسفالوگرافی کمی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
30 بررسی اثربخشی تحریک نوری کورتکس مغز بر کاهش علایم افسردگی و تغییرات الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG) (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 3
31 بررسی اثربخشی گروه درمانی براساس رویکرد واقعیت درمانی بر بازسازی باورهای ارتباطی در زنان شاغل متاهل شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
32 بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 3
33 بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
34 بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
35 بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی درپرسنل بخش دادگستری شهراصفهان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 8، شماره: 32
36 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی‌رفتاری مبتنی برآموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران تحت جراحی عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 7، شماره: 3
37 بررسی تاثیر عنصر متاخر در مکالمات پیام های بازرگانی رادیویی فارسی برحافظه شنوندگان آن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
38 بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 3
40 بررسی رابطه صبر و شفقت به خود با افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 2
41 بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش آموزان راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 2، شماره: 7
42 بررسی مشخصه های روانسنجی پرسش نامه تحریک جنسی و بازداری جنسی در مردان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 5
43 بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی پی تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
44 بررسی میزان اثربخشی پردازش شناختی در کاهش خشم و خصومت جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
45 بررسی میزان اثربخشی پردازش شناختی در کاهش خشم و خصومت جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
46 بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری وغیرحضوری استان کرمان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 2
47 بررسی ویژگی های یادگیری دانشجویان رشته های مهندسی با تأکیدبر سبک های یادگیری و غلبه طرفی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
48 تاثیر آموزش سبک‌زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر سرزندگی، بهزیستی روان‌شناختی و فشار خون زنان مبتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 8، شماره: 1
49 تاثیر آموزش شکل دهی توجه بر تقویت توجه رانندگان حادثه دیده (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 2
50 تاثیر حروف چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
51 تاثیر خواندن متن فارسی نوشته شده به حروف انگلیسی(فینگلیش)، بر تغییرات کورتیزول بزاقی دختران دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
52 تاثیر درمان تعدیل سوگیری شناختی بر نشانههای اختلال وسواس- بیاختیاری: مقایسه اثربخشی آن و درمان شناختی رفتاری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
53 تاثیر رفتاردرمانی شناختی بر نشانه های افسردگی و اضطراب بیماران دچار سکته قلبی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 4
54 تاثیر فناوری واقعیت مجازی بر اختلالات روان شناختی افراد مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
55 تأثیر رواندرمانی مثبت گرا بر افسردگی، استرس و شادکامی زنان نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 4، شماره: 2
56 تحلیل محتوای سریال های تلویزیونی ایرانی از نظر روش های تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 14، شماره: 51
57 تحول عادت های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 30
58 ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
59 توزیع متفاوت مولفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 3
60 دست برتری خانوادگی و توانایی چرخش ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
61 دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 2
62 دست برتری و هوش: مقایسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقیاس های آن بین چپ دست ها و راست دست ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 21
63 رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی ادراک بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 1
64 رابطه بین میزان بهره گیری مدیران مدارس از مدیریت مشارکتی با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
65 روان شناسی کمال در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
66 ساخت و اعتبار یابی برنامه ی رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 2
67 شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 32
68 کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 25
69 مروری بر رابطه سبک های دل بستگی و نشخوار ذهنی با واکنش روانی به کروناویروس(کووید-۱۹) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 3
70 مروری بر مغز اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 3، شماره: 9
71 مطالعه تفاوت های افراد چپ دست و راست دست در عادات شمارش با انگشت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 2
72 مقایسه اثر تنیدگی زایی محاسبه ذهنی و تعارض زبان شناختی واج فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش آموز دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 5
73 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر کنترل فکر و کاهش درد در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
74 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به ایدز (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
75 مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجه سازی - بازداری پاسخ بر اجتناب تجربه ای و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری -عملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
76 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب، افسردگی، فشار روانشناختی و افزایش امید بیماران مبتلا به فشار خون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
77 مقایسه اثربخشی سه روش مداخله ای پسخوراند عصبی، آموزش مدیریت رفتار والدین و درمان ترکیبی در کاهش نشانگان اختلال سلوک کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
78 مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
79 مقایسه انواع کارکردهای توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و ارتباط آن با سن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
80 مقایسه جهت ترسیم اشکال متحرک توسط کودکان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به دست برتری آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
81 مقایسه سبک های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته های کامپیوتر و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
82 مقایسه فعالیت نظام های مغزی/ رفتاری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارای سابقه مصرف دارو و بدون سابقه ی مصرف دارو و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
83 مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان باتوجه به دست برتری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
84 مقایسه ی انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 4
85 مقایسه ی کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نارسایی توجه، ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار بر اساس مولفه های آزمون هوشی وکسلر کودکان(ویرایش جدید) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 3
86 نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در رابطه بین نشخوار ذهنی و نقص در کارکردهای اجرایی با حل مساله ناکارآمد در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
87 ویژگی های روان سنجی نسخه تجدیدنظرشده آزمون جهت گیری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش روش درمانی پاسخ محور به مادران کودکان مبتلا به اتیسم برخودکارآمدی و کارکارد خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثر بخشی مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
3 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر امید به زندگی کودکان اضطرابی 9 تا 12 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
4 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر تاب آوری و اضطراب کودکان اضطرابی 9 تا 12 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
5 اثربخشی تلفیق درمان شناختی رفتاری و مکمل کلیسم بر بهبود مورله های سلامت عمومی، سازگاری و مولفه های علایم در زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
6 اثربخشی درمان تلفیقی شناختی رفتاری و کلیسم درمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
7 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر افسردگی و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
8 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کرونا در کادر درمان بخش کرونا (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 اثربخشی روان درمانگری مثبتگرای مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری و امید مبتلایان به بیماری قلبی عروق کرونر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر رشد پس از آسیب و امید به زندگی در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
11 بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت و شوخ طبعی بر سلامت روان کودکان سرطانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
12 بررسی اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری (CBT) به همراه دو تکنیک آرمیدگی و سوییش (افزایش اعتماد به نفس) بر اضطراب اجتماعی و اضطراب آزمون در نوجوانان مقطع دبیرستان استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
13 بررسی اعتبار، روایی و نرم یابی تست فراشناخت خواندن و درک مطلب سوانسون Swanson (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
14 بررسی تاثیر اصوات باینورال بر امواج مغزی در لوب فرونتال (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
15 بررسی تاثیر کمپین شبکه اجتماعی اینستاگرام بر موفقیت معرفی محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید: (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
16 بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان دانشگاه سراسری اصفهان و دانشگاه پیام نور دولت آباد اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
17 بررسی رابطه بین راهبردهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
18 بررسی رابطه هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
19 بررسی نقش امید مصرف کننده در تاثیر ارزش برند درک شده بر ارتباط مشتری با نام تجاری در یک محیط خرده فروشی آنلاین (مورد مطالعه:ایران خودرو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
20 پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس کیفیت زندگی؛ نقش میانجی باورهای فراشناختی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
21 تاثیر آموزش گروهی شادمانی لیوبومیرسکی برمیزان شادی ورضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهراصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
22 تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد جنسی و مولفه های آن در مبتلایان به واژینیسموس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 تاثیر درمان شناختی رفتاری واژینیسموس بر کاهش اضطراب مبتلایان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
24 تاثیرآموزش موازین کنترل عفونت های بیمارستانی با تکیه بر اصول روانشناسی بر کاهش استرس کاهش بروز مواجهه شغلی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
25 تعیین اثربخشی آموزش خوش بینی در کاهش استرس و ایجاد خلاقیت در دانشجویان پیام نور مرکز نجف آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
26 رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر ذهن آگاهی: افزایش کنترل علایم حیاتی و بهزیستی روان شناختی بیماران کرونر قلبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
27 ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
28 مروری بر اثربخشی مداخلات مبتنی بر معنویت بر پاسخ ایمنی بدن (بررسی نظام مند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
29 مقایسه خطای ادراکی مولر لایر در دانشجویان با توجه به دست برتری آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
30 مقایسه دست برتری و صفات شخصیتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
31 مقایسه رغبت به ازدواج و سبک های هویت در دانشجویان (پسر و دختر) تک والد و دو والد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
32 مقایسه سطوح استرس ادراک شده وحمایت اجتماعی در افرادمبتلا به پرفشاری خون وسالم (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
33 مقایسه شکل گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت