سارا اله‌یاری بیک

 سارا اله‌یاری بیک عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

سارا اله‌یاری بیک

Sara Aalahbeigi

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.