محمد عطایی

 محمد عطایی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

محمد عطایی

Mohamad Ataei

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
2 ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
3 ارایه مدل پیشکنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی های فردی آنها با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 1
4 الگوی اثرات تعاملی سازمان یادگیرنده –یاد دهنده؛ مورد مطالعه در نظام دانشگاهی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 3
5 The Functions of Human Resources’ Recruitment and Supply at Universities in Transition From the Fourth Generation Based on the Meta-Synthesis Method (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بهره وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
7 بررسی تاثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در هییت مدیره های سازمان نظام پرستاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
9 بررسی موانع خلاقیت معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
10 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 3
11 تدوین مدل آینده‌پژوهانه بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد کارآفرینانه بر اساس واکاوی پژوهش های شکست کارآفرینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
12 تقویت مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 94
13 شناسایی راه های رفع موانع ارتقای شغلی زنان در سازما های دولتی (مورد مطالعه: امور مالیاتی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
14 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
15 شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان مورد مطالعه: شرکت سپهرالکتریک واقع در شهر صنعتی البرز قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
16 شناسایی موانع جانشین پروری در ورزش قهرمانی کشور(مورد مطالعه: ورزش ووشو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
17 شناسایی و الویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
18 شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 2
19 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
20 شناسایی و رتبه بندی ریسک های منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
21 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برکیفیت زندگی کاری بر اساس شخصیت کارکنان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 2
22 طراحی الگوی تعاملی یادگیرنده _ یاددهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
23 طراحی الگوی مربیگری تعاملی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
24 طراحی مدل سبک های رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
25 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران با رویکرد اخلاقی و راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
26 طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی بخش در شهرداری تهران (نمونه کاوی: معاونت معماری و شهرسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
27 عوامل موثر بر چابکی بانک کشاورزی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
28 مدل تبیین آثار مدیریت منابع انسانی متعهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
29 مدل تبیین عملکرد فردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی متعهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 1
30 مدل رفتار سازمانی مثبت ‌گرا در سازمان های دولتی و اولویت بندی آن ها با تاکید بر ارزش ‌های اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
31 مفهوم سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 48
32 مقاله پژوهشی:تاثیر اشتراک گذاری الکترونیکی اطلاعات بر رفتار نوآورانه کارکنان (مطالعه موردی: درمانگاه های تخصصی بیمارستان حضرت بقیه الله) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرآموزش مهارتهای درون فردی عملکردهوش هیجانی مدیران موردمطالعه : شرکت شیشه استان قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی تاثیرنشاط سازمانی برعملکرد کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 بررسی رابطه بین رفتارسازمانی مثبت گرای اسلامی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
4 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رهبری مراوده ای بر رضایتمندی دبیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
5 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی اسلامی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
6 بررسی رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
7 بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی در تحقق حکمرانی سازمانی مطلوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر تقویت کارکردهای ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
9 تطبیق ادیان با تاکید بر رفتار فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
10 رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی دبیران متوسطه (مورد مطالعاتی: دبیران مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
11 سیر تحول نگرش به انسان از آغاز علم مدیریت تا مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
12 شناسایی عوامل سازمانی و فردی موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتریک (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 طراحی الگوی سلامت سازمانی با رویکرد ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
14 طراحی ساختار مناسب تشکیلاتی برای سازمان صدا و سیمای مرکز قزوین بر اساس ساختار بورکراسی ماشینی و حرفه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی
15 نقش دین درتوسعه کشورهای جهان اول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
16 واکاوی تاثیر دین بر تعامل در بستر مدیریت دولتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی