دکتر حمید پورشریفی

دکتر حمید پورشریفی دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دکتر حمید پورشریفی

Dr. Hamid Poursharifi

دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر بهبود بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 4
2 اثربخشی پروتکل بازنگری شده درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر تروما بر کیفیت زندگی و پریشانی روانشناختی زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
3 اثربخشی پروتکل یکپارچه نگر در کاهش نگرش منفی به حل مساله به عنوان تعیین کننده گرایش به خودکشی در نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایلام (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 17، شماره: 1
4 اثربخشی پروتکل یکپارچه نگر مبتنی بر خودمراقبتی تحت وب بر بهزیستی روانی، کیفیت زندگی و قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 3
5 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت مبتلایان به سرطان پروستات: یک مطالعه نیمه آزمایشی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 1
6 اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد دچار شکست عاطفی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 2، شماره: 8
7 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
8 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی افراد مبتلا به سرطان پروستات (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 1
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 4
10 اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه ی تک موردی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 1
11 اثربخشی روش های نوروسایکولوژیکی در افزایش درک مطلب دانش آموزان نارساخوان تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
12 اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 2
13 اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج های دارای تجربه طلاق عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
14 اثربخشی مصاحبه ی انگیزشی بر ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
15 اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 18
16 ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
17 ارزیابی مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
18 افکار بازانجامی اندیشناکی و نشخوارفکری به عنوان سازوکارهایی برای مقابله با عدم تحمل بلاتکلیفی در اختلالات اضطراب منتشر و افسردگی عمده (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 16، شماره: 61
19 Comparison of the effectiveness between web-based motivational interviewing and web-based diabetes self-management education on glycemic control in diabetic patients type ۲ (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 4
20 Effects of Personality Traits and Perfectionism in Predicting Core Self-evaluations of Women With Trichotillomania and Healthy Women (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
21 Investigating the Psychological Risk and Protective Factors Related to Fear of COVID-۱۹ During the COVID-۱۹ Pandemic in Iran (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
22 Structural relationship of family environment, socioeconomic status and cognitive affect regulation strategies with externalizing and internalizing syndromes in adolescents: A vulnerability model (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 8، شماره: 4
23 The Effect of Short-Term Cognitive Behavioral Therapy and Mindfulness Based Cognitive Therapy in Patients with Binge Eating Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
24 The Effectiveness of Neurofeedback on the Working Memory in Children with ADHD (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
25 The effects of computer games with high (Call of Duty) and low (Angry Birds) stimulating rate on the biological arousal levels in boys (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 1
26 The predictive roles of self-efficacy, illness perception, and social support in self-care of patients with heart failure (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 7، شماره: 3
27 Thought- Action Fusion and Thought Suppression in People with Obses-‎sive–Compulsive Symptoms, high Schizotypy and Overlapping Symptoms (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 5، شماره: 1
28 بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 3
29 برازش روابط علی ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
30 برازش روابط علی-ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه-گری خود-کنترلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 51
31 بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری و نشانه های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع II (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 17
32 بررسی وابستگی به اینترنت و علائم اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 132
33 بررسی وضعیت گرایش به نماز خواندن در بین دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
34 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 46
35 پیش بینی نگرانی بر اساس سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 2، شماره: 3
36 تاثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
37 تاثیر مصاحبه ی انگیزشی و آموزش گروهی شناختی- رفتاری بر بهبود شاخص های بهزیستی، کیفیت زندگی و مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 23
38 تاثیر یوگا بر نشانه های نقص توجه و بیش فعالی-تکانشگری در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
39 تحلیل مسیر روابط حمایت اجتماعی ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های جمعیت شناختی با سازگاری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 4
40 تعامل بین اعداد و توجه فضایی در افراد ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 6
41 تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
42 تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 20، شماره: 2
43 رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
44 رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
45 رابطه سبک های فرزندپروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه ای از خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 2
46 رابطه سوگیری شناختی، حساسیت اضطرابی و باورهای مادر با اضطراب کودک: نقش واسطه ای راهبردهای کنارآمدن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
47 رابطه عزت نفس و درونی سازی ایده آل لاغری با نارضایتی از تصویر بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 31
48 رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 19
49 رابطه وضعیت اجتماعی –اقتصادی با خود مراقبتی دربیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی نگرانی های مرتبط با بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 5، شماره: 17
50 رابطه ی مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
51 سطوح کلسترول و علائم اختلالات اضطرابی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 6
52 سنجش باورهای ضمنی افسردگی با روش ارزیابی ارتباطی ضمنی (IRAP): مطالعه ای بر اساس مدل بسط و انسجام ارتباطی (REC) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
53 صفحات شخصیتی و سیستم های بازداری/فعال سازی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
54 طراحی پروتکل یکپارچه نگر تحت وب مبتنی بر خودمراقبتی و بررسی روایی آن در بیماران دیابتی نوع دو؛ مورد تک آزمودنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 7، شماره: 1
55 طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 8
56 کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به سرطان پروستات: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 4
57 مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
58 مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 15
59 مقایسه اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 4
60 مقایسه مزاج های عاطفی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
61 مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 21
62 مقایسه ی کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه درنوجوانان دارای اختلال سوءمصرف حشیش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 1، شماره: 1
63 نقش تجارب آسیب زای جنسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افشاسازی در تبیین علایم جسمی دختران نوجوان آسیب دیده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 9، شماره: 35
64 نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال پرخوری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 2
65 نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 11
66 نقش کانون کنترل سلامت و گرایش های علیتی در پیش بینی رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع II (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 19
67 نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
68 نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 60
69 نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود- مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
70 ویژگی های جمعیت شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 12
71 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس حالت شرم و احساس گناه در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
72 ویژگی های فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا-نوجوان (MMPI-A-RF ) در ارزیابی اختلال سلوک و همبودی با اختلال کمبود توجه-بیش-فعالی در نمونه بالینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 25، شماره: 2
73 همبستگی حمایت اجتماعی و خود مراقبتی در بیماران نارسایی قلبی: نقش میانجی درک از بیماری (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 5
74 هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر خود کارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن با تعدیل کنندگی نگرش به خوردن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
2 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر دارای نشانه های اختلال بدشـکلی بـدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
3 Effectiveness of music-based training game on android for enhancing recognition of facial emotion expressions in children with autism spectrum disorder (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
4 The effect of counselling on breast cancer awareness in Iranian rural women: a randomized controlled clinical trial (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش مؤلفه های امید، تاب آوری و خودکارآمدی سرمایه های روان شناختی فرزندان جانباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری مبتنی بر الگویی 8 مرحله ی کش بر بهبود تصویر تن و بهزیستی روانشناختی زنان مبتلابه سرطان پستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 بررسی تطبیقی نقش رواندرمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری در - ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روانی و معنوی افراد مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
8 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در والدین دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 تاثیر بازی مبتنی بر اندروید آموزش هیجان چهره با استفاده از موسیقی بر بازشناسی هیجان چهره در کودکان اتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
11 تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 دینداری / معنویت، سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
13 رابطه مشاور- مراجع ، پیروی از درمان و رضایت مراجعان از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
14 روابط ساختاری نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران، دیدگاه گیری، برنامه ریزی و نشانه های اختلال نقص توجه / بیش فعالی در بزرگسالان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
15 کاهش پریشانی روانشناختی از خلال آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در افراد مبتلابه اختلال پرخوری هیجانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 مصاحبه انگیزشی و تلویحات آن در رواندرمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
17 مهارت های تنظیم هیجانی در کاهش وسوسه خوردن افراد مبتلا به اختلال پرخوری هیجانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 نقش کانون کنترل سلامت و باور جدی بودن مشکل در رضایت مراجعان از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19 نگاهی فراتشخیصی به تروما: درآمدی بر پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان