دکتر کوروش صفوی

دکتر کوروش صفوی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر کوروش صفوی

Dr. Kurosh Safavi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Translating Literary Types (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 14
2 بازتعریف دلالت «ثمانیه ازواج» در آیه ۶ سوره زمر باتکیه بر روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی باتکیه بر نظریه نقشهای زبانی یا کوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
4 پژوهش درباره با هم آیی واژگان در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 18
5 صوری سازی رابطه ی مفهومی تقابل معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 29
6 عملکرد نشانه زباد در آفرینش متن ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 13، شماره: 41
7 فردینان دو سوسور (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 22
8 ماهیت و نقش تکواژ جمع ساز "-آت" عربی درفارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 22
9 معرفی اجمالی معنی شناسی منطقی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 9
10 نگاهی به چگونگی پیدایش «سبک هندی» در شعر منظوم فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 6، شماره: 15
11 نگاهی گذرا به اصطلاح «عروض و قافیه» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 7