شعله امیری

 شعله امیری استاد دانشگاه اصفهان

شعله امیری

Sholeh Amiri

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
2 بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
4 تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
5 رابطه تحولی ابعاد ارزش های انسانی بنیادی وویژگی های شخصیتی در سه دوره بزرگسالی در زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
6 مقایسه اثربخشی رژیم درمانی، مداخله مبتنی بر دلبستگی و درمان همزمان (مداخله مبتنی بر دلبستگی و رژیم درمانی) در پرخوری و چاقی دختران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
7 مقایسه اثربخشی روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ، روش معماهای زندگی واقعی و روش القای هیجان مثبت بر تصمیم گیری اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
8 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران بی اشتهای عصبی با پیوند ضعیف مادری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 8، شماره: 1
9 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران 16 تا 23 سال مبتلا به پراشتهای عصبی با توجه به پیوند والدینی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 2
10 مقایسه تاثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجتماعی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
11 هنجاریابی و بررسی وی ژگی های روا نسنجی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد تحول معنویت (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
2 بررسی تفاوت میان میزان اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان با مادران شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
3 بررسی مد لسازی روشهای خشک کردن ارقام پسته ایران و ترکیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
4 پیش بینی روابط با همگنان دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی از طریق سبک دلبستگی مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
5 پیش بینی سلامت روان دختران از طریق سبک دلبستگی مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
6 پیش بینی شادی براساس هویت و معنای زندگی در دانشجویان: مدل معادله ساختاری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
7 تاثیر آموزش خوش بینی بر شادکامی کودکان عادی و نارساخوان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
8 تاثیر آموزش شادی فوردایس در خانواده بر شادی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز دوره سوم راهنمایی شهر اندیمشک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 تاثیر بازیهای رایانهای بر روی نمرات دیکته دانشآموزان دارای علائم اختلال دیکته شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
10 تاثیر قصه گویی بر میزان سازگاری اجتماعی و حافظه وادراک در دختران عقب مانده آموزش پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
11 تاثیرآموزش شادی فوردایس درخانواده برشادی و خودکارآمدی فرزندان دانش آموز دوره سوم راهنمایی شهراندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
12 رابطه دلبستگی و افسردگی با توجه به نقش واسطه گری باز شناسی هیجانی چهره در دختران نوجوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
13 رابطه قدردانی و بخشش با رابطه با همگنان در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان شاهین شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
14 مدل یابی اضطراب جدایی کودک براساس شخصیت مادر، سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگار کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 مقایسه میزان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با شیوه های مختلففرزندپروری ادراک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 مقایسه میزان نقص توجه و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان باشیوه های مختلف فرزندپروری ادراک شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 نقش بهزیستی معنوی در شادی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 نقش بهزیستی معنوی وتحول اخلاقی در پیش بینی معنای زندگی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
19 نقش دلبستگی به خداوسبک هویت درپیش بینی بهزیستی معنوی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی