دکتر وحیده حسامی

دکتر وحیده حسامی مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر وحیده حسامی

Dr. Vahideh Hesami

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انواع حاشیه در قالی های دوره صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی و شناسایی نقش مایه ی کایلین در فرش های دوره ی صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 20
3 مطالعه فرم وموقعیت های کاربرد اژدها در قالی های صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 5
4 مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انواع پوشش زنان در قرآن و روایات و مصادیق آن در نگارگری دوره صفویه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
2 بررسی نقش سیمرغ در هنر ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بررسی نماد طاووس در هنر اسلامی ( مطالعه موردی فرش های دوره صفوی) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
4 بررسی نمادهای ملی و مذهبی نقوش سقانفارهای شهرستان بابل (مطالعه موردی شیاده و کبودکلا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 شناسایی و تحلیل ساختار فرش های پرده ای موزه آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
6 ضرورت آموزش هنر برپایه خلاقیت وروش های پرورش آن در مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
7 مطالعه تطبیقی نقش مایه های گچ بری محراب مسجد کرمانی تربت جام با محراب اولجایتو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
8 مطالعه تطبیقی نماد اژدها در آثار هنری ایران و چین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
9 مطالعه تطبیقی نمادهای به کار رفته در فرش کله اسبی بیرجند بر اساس مستندات هنر هخامنشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
10 معرفی نقوش به کار رفته در قالیچه های خراسان جنوبی مطالعه موردی روستاهای شاخن ، گازار و آرین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی