رضا شجیع

 رضا شجیع استادیار گروه مدیریت ورزشی  دانشگاه پیام نور

رضا شجیع

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی قابلیت تصمیم گیری دانشجویان تربیت بدنی در وضعیت های دشوار اخلاقی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
2 تاثیر ایدیولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 تدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان ها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
4 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه تناقض های اخلاقی در ورزش (DAT-Q) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
5 طراحی نظامنامه اخلاقی اعضای هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
6 مقایسه ی میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرمیزان ونوع چاقی مدلهای شماتیک مصوربرادراک سلامت دختران دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
2 الگوی درک رفتار منابع انسانی در سازمان های ورزشی: ادراک تله گذاری سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 اولویت بندی عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
4 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه لوبیا جیرفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
5 پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی فوتبال برتر در نیم فصل اول لیگ نوزدهم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 تحلیل کیفی تبلیغات محیطی شرکت ورزشی نایک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران
7 تحلیل کیفی نشان تجاری برندهای ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
8 تحلیل محتوای اخبار خبرگزاریهای رسمی کشور در زمینه لیگ های برتر فوتبال اروپا طی سالهای 2015 تا 2017 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 تعیین وضعیت گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به وب و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
10 رابطه بین مصرف رسانهای و هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 سیاستگذاری مبتنی بر ساختار در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
12 شناسایی پارادایم رسانه ای برنامه تلویزیونی نود ومقایسه آن به تفکیک گروه های مخاطب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
13 شناسایی کاربردهای بلاکچین در صنعت ورزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
14 مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش سلامت محور (همگانی) در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
15 مقایسه ادراک جوانمردی سازمانی بین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان هاو فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
16 مقایسه و تحلیل کیفی نقش های اول و مکمل در فیلم های ورزشی ساخت آمریکا و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
17 مقایسه هویت ورزشی ورزشکاران نخبه سالم و معلول تیم های ملی و تعیین جایگاه آن در سلسله مراتب نقش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان