دکتر عظیم میرزازاده

دکتر عظیم میرزازاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر عظیم میرزازاده

Dr. Azim Mirzazade

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۱۲ نکته برای برگزاری یک گزارش صبحگاهی مجازی موفق: بیان یک تجربه (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
2 ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی: مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
3 ارزیابی کیفیت برنامه آموزش مهندسی بر مبنای سنجش پیامدهای استاندارد با انجام مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 95
4 اعتباربخشی: راهکاری برای تضمین و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
5 بسط مفهوم دانش پژوهی: دانش پژوهی آموزشی و کاربرد آن در ایران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
6 به کارگیری استانداردهای اعتباربخشی در یک فرایند خود ارزشیابی: تجربه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 10، شماره: 4
7 تدوین آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو: نقطه شروع رویکرد ارزیابی برنامه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 12
8 تدوین راهنمای جامع آزمون مصاحبه های کوتاه متعدد: گامی در جهت پیاده سازی مصاحبه های ساختارمند در پذیرش داوطلبان دوره دکترای تخصصی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
9 تضمین کیفیت محصولات آموزش پزشکی: یک ضرورت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 5
10 تعهد حرفه ای پزشکی چیست و چگونه باید آن را آموزش داد؟ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 3
11 دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری درباره ارزشیابی عملکرد بالینی با رویکرد برنامه ای (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 10
12 دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به معرفی توانمندی های مورد انتظار در برنامه درسی مبتنی بر پیامد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
13 عوامل موثر بر آموزش پزشکی در محیط بالینی: تجارب اعضای هیات علمی بالینی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
14 عوامل موثر بر غیبت از کلاس درس از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
15 گزارش شرکت در چهل و یکمین همایش بین المللی انجمن آموزش پزشکی اروپا (AMEE ۲۰۱۴) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 8
16 گزارش عملکرد آموزش از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در دوران پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 4
17 یادگیری مبتنی بر تیم؛ شیوه ای نوین در آموزش برنامه های ادغام یافته پزشکی: تجربه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر بخشی رویکرد بازاندیشی هولمز بر رفتار و تعهد حرفه ای دانشجویان پزشکی در بدو ورود به بالین: مطالعه تصادفی کنترل شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب