دکتر سوگند تورانی

دکتر سوگند تورانی دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

دکتر سوگند تورانی

Dr. Sogand Tourani

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of regional disparity of obstetrics and gynecologic services with children and infants mortality rates: A cross-sectional study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی فناوری سلامت داروی تنکتپلاز در مقایسه با رتپلاز در درمان بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد در ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 4، شماره: 1
3 اولویت بندی ریسک خطرات مربوط به بیمار در واحدهای درمانی با مدل تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی یک بیمارستان آموزشی–درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 8، شماره: 1
4 Does high social capital lead to creation of a favorable ethical environment in the organization? A survey from the perspective of nursing staff in public hospitals of Tehran (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 3
5 Impact of unemployment on health in Iran: A scoping review of ۱۵ years of research (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 1
6 Medical Tourism Attraction of Tehran Hospitals (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 1، شماره: 2
7 The effect of social capital dimensions on burnout in female nurses (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 15، شماره: 3
8 The effect of social capital dimensions on burnout in female nurses (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 15، شماره: 3
9 The Idea of Lean Hospital (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تاثیر مدیریت جامع کیفیت (FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان بخشی شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 1
11 تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه های زایمان طبیعی و سزارین (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 4
12 تجارت بین المللی خدمات سلامت در کشورهای منتخب عضو آسه آن؛ چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 4
13 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد نظام سلامت برای ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
14 قابلیت بیمارستان های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه ی استقرار مشاوره ی پزشکی از راه دور (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 6
15 وضعیت ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران: سوال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش، ترویج استفاده از شواهد (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 5
16 وضعیت موجود اولویت گذاری ارایه خدمات سلامت در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 2
17 همبستگی تعارض پرستاران و هوش هیجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
3 ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل بیمارستان های شهر تهران و تاثیر آن ها بر جذب گردشگران پزشکی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی
4 الزامات برنامه ریزی ترخیص موثر از دیدگاه متخصصان نظام سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5 Drivers and key factors influencing the future of Medical Tourism Industry in Iran by ۲۰۲۵ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
6 Systematic Review of lean management in hospitals (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 تدوین مدل بومی کاهش آسیب در برابر زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 چالش های برنامه موثر ترخیص بیمارستانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
9 طراحی الگوی توسعه مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
10 علل بروز خطاهای دارویی در پرستاران و استراتژی های کاهش آن (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری
11 مداخلات سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه شهر و تاثیرات آن ها بر پیامدهای سلامت: یک مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت