دکتر تقی آزادارمکی

دکتر تقی آزادارمکی استاد دانشگاه تهران

دکتر تقی آزادارمکی

Dr. Azadarmaki Azad Armaki

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلال در انسجام کارکردی میان نهادهای جامعه؛ از نظریه تا شاخص سازی بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
2 اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 بازنمایی جامعه پیش و پس از انقلاب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده اش اثر رضا براهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
4 بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 3
5 بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 5، شماره: 15
6 بررسی بستر و زمینه آموزش مراقبت فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تحول ارزش های دینی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی سنخ های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ براساس توزیع کارکردی فیلم ها) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی و تبیین و شناخت رابطه فضاهای معماری (پاتوق) و گفتمان اندیشمندان ایران در دهه۱۳۰۰-۱۳۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
13 پایگاه خانوادگی، سنخ های دینداری و کیفیت ارزش های مذهبی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 4، شماره: 4
14 پیکربندی نهادی مبتنی بر موازنه قدرت در جامعه سنتی ایران (بازخوانی تحولات ایران از صفویه تا قاجاریه براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 3
15 پیوند سینمای ایران با واقعیت (بررسی بازتاب مطالبات سیاسی در سینما بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 5، شماره: 1
16 تبیین جامعه شناختی ارزش های خانوادگی محلات حاشیه نشین شهر تهران (با تاکید بر نگرش های جنسیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
17 تبیین جامعه شناختی تمایزات خشونت سیاسی پیش و پس از انقلاب مشروطیت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 17، شماره: 2
18 تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 4
19 تبیین جامعه شناختی سیاست های هویتی دولت پهلوی اول (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
20 تبیین جامعه شناختی شکل گیری دولت مطلقه مدرن در ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 7
21 تبیین جامعه شناختی علل تحول فرش ایرانی در دوره صفویه (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 4، شماره: 1
22 تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متاهل شهر کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
23 تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 1، شماره: 3
24 تحلیل انتقادی کتاب های مبانی جامعه شناسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 19، شماره: 36
25 تحلیل تطبیقی تاثیر پیکربندی نهادی-عاملیتی بر خلقیات و توسعه با رویکرد جبر بولی (مورد مطالعه لرستان پیشکوه و پشتکوه از دوره صفویه تا پایان پهلوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 4
26 تحلیل کیفی نگرش توسعه ای در ادبیات عامیانه: با تاکید بر ضرب المثل های لری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
27 تحلیل محتوای سیاست های فرهنگی ایران، بر اساس قانون اساسی، سند سیاست های فرهنگی و برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
28 تحولات فرهنگی و اقتصادی موثر بر تغییرات شهری در بابلسر در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 44
29 تلویزیون و هژمونی فرهنگی(قرایتهای زنان از سریال نرگس|) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 2، شماره: 7
30 تولید فضای شهری بابلسر در دورههای قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 54
31 جایگاه بدن در دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 6، شماره: 18
32 جنسیت و دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
33 خوانش مضاعف: روش شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 2، شماره: 2
34 راهبردهای ارتباطی پرستاران در مواجهه با بیماران دارای تنوع فرهنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
35 زنان و سریال های تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 4، شماره: 4
36 زنان و نظم جنسیتی پدرسالار؛ روایت تاریخی از «زندگی خانوادگی» زنان در عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 91
37 زندگی روزمره موتورسواران معیشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 47
38 سالمندان و ناامنی تعاملات بیننسلی در خانوادههای امروزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 59
39 سرمایه عاطفی به مثابه قدرت؛ زنان چگونه از قدرت عاطفی خود، سلاح مقاومت می سازند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 4
40 سنخ شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
41 شهر تهران، مسئله ای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
42 طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بیرونی در کسب مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه صنعت رنگ و رزین (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 1
43 ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 49
44 عقب ماندگی و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
45 فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 1، شماره: 1
46 قدرت و مقاومت زنان در خانواده ایرانی: روایت زنان از شیوه های مقاومت فرهنگی در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 1
47 مساله آب و شکل گیری تعادل سیاسی-اجتماعی در توسعه جامعه ایرانی (مورد مطالعه: نظام مدیریت آب در حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
48 مطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 62
49 مطالعه جامعه شناختی تغییرات گفتمانی نسل های سه گانه خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
50 نظریه معرفت شناسی ابن خلدون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12
51 هم خانگی؛ پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط نظریه های جاذبه و دافعه مهاجرتی با پدیده مهاجرت دانشجویان از ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
2 پویایی شناسی اجتماعی مساله آب در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
3 تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
4 توسعه ی محلی و کارگزاران تغییر تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه ی منطقه مرزی پیرانشهر (دریافت مقاله) همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
5 جوانان و دگرگونی فرهنگی ارزشی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
6 خانواده ایرانی در بستر تغییرات؛ تحلیلی بر گسترش زندگی های مشترک بدون ازدواج (ازدواج سفید) در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
7 مطالعه تطبیقی دو نماد شهری در تهران برج آزادی و برج میلاد از منظر هویت ایرانی_اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا