دکتر عباس بحرینی

دکتر عباس بحرینی Neurosurgeon, Shiraz, Iran.

دکتر عباس بحرینی

Dr. Abbas Bahreini

Neurosurgeon, Shiraz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.