فریده حق بین

 فریده حق بین دانشیار، دانشگاه الزهراء

فریده حق بین

Farideh Haghbin

دانشیار، دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Role of Pragmatic Strategies in Interrogation in Legal Discourse: The Case of Shiraz (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 1
2 بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتای بینایشان/طالبی- حق بین- افراشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
4 بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی بر مبنای نظریه ایکس تیره (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
5 بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در. (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی رابطه درون داد تعاملی از جانب مادر با نمود دانش پیشین در روایت کودک/ طیبه خوش بخت ، سیدمحمد ضیاءحسینی ، فریده حق بین ، شهین نعمت زاده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 15
7 بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی میزان متجانس بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
10 تحلیلی شناختی از استعاره‌های مفهومی و طرح واره های تصوّری در ضرب‌المثل‌های ترکی آذری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 2
11 جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 24
12 حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
13 راهبردهای کلامی در تعامل بازجویی (جستاری در گفتمان کاوی قضائی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
14 روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 14
15 زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
16 زمان دستوری و نمود در گویش لری بالاگریوه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
17 سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 5
18 سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش نمای واژگانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
19 فعل های معین در زبان فارسی و فرضیه فعل معین دو جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
20 کاربرد پرسشی‌ها در بازجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
21 میزان کفایت برچسب های هشدار (مطالعه موردی مواد شوینده و پاک کننده خانگی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
22 نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 21
23 نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
2 تجلی پیوند امام و کتاب آسمانی بر اساس استعاره مفهومی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
3 جستاری در استعاره های حوزه عاطفی «خشم» در قرآن کریم : رویکردی شناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
4 کانونی سازی در ساختار زبان عربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان