فریده حق بین

 فریده حق بین دانشیار، دانشگاه الزهراء

فریده حق بین

Farideh Haghbin

دانشیار، دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتای بینایشان/طالبی- حق بین- افراشی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
3 بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی بر مبنای نظریه ایکس تیره (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
4 بررسی رابطه درون داد تعاملی از جانب مادر با نمود دانش پیشین در روایت کودک/ طیبه خوش بخت ، سیدمحمد ضیاءحسینی ، فریده حق بین ، شهین نعمت زاده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 15
5 بررسی میزان متجانس بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
6 زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
7 زمان دستوری و نمود در گویش لری بالاگریوه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
8 فعل های معین در زبان فارسی و فرضیه فعل معین دو جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
9 نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کاربرد وجه و زمان فعل در نوشتار دانش آموزان دختر دوم تا پنجم ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
2 تجلی پیوند امام و کتاب آسمانی بر اساس استعاره مفهومی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
3 کانونی سازی در ساختار زبان عربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان