دکتر افراسیاب رییسی

دکتر افراسیاب رییسی استاد تمام مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر افراسیاب رییسی

Dr. Afrasiab Raiisi

استاد تمام مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت غیردائم جابجایی آزاد نانوسیال آب- مس در یک محفظه متخلخل مربعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 4، شماره: 1
2 اثر نانوسیال های مختلف با خواص تابع دما بر راندمان گرمایی دریافت کننده خورشیدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 1
3 اثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری نانوسیال درون یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
4 انتقال گرمای ترکیبی جابجایی آزاد و رسانش در محفظه ای حاوی نانوسیال و سیال خالص جدا شده با یک مانع (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
5 انتقال گرمای جابجایی آزاد از میله ای گرم با مقطع مثلثی به محفظه ی مربعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
6 بررسی اثر پارامترهای هندسی بر انتقال گرمای همرفتی طبیعی سیال غیر نیوتنی در یک محفظه مربعی با دو مانع دما ثابت (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
7 بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب -مس روی یک گوه دما ثابت با استفاده از معادلات لایه مرزی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 4
8 بررسی عددی انتقال گرمایی جابجایی طبیعی سیال غیرنیوتنی قانون توانی درون محفظه مثلث شکل حاوی یک منبع گرمایی همدما (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
9 بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانوساختارهای ترموالکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 8، شماره: 3
10 جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 56
11 جابجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی باز حاوی یک قطعه جامد گرمازا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 1
12 جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی مورب حاوی نانو سیال تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
13 جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مثلثی با تیغه گرمازا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
14 جابجایى آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعى حاوى دو جفت چشمه و چاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
15 همرفت آزاد دو سیال نیوتنی و غیرنیوتنی مخلوط نشدنی در یک حفره مربعی با گرمایش موضعی از کف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر طول و موقعیت منبع حرارتی در یک کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
2 اثر تغییر عدد رایلی و طول بافل ها بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3 اثر تغییر عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات در کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
4 اثر نسبت هدایت حرارتی مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 اثر وجود دو مانع دما ثابت بر جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن تلفات لزجت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 انتقال حرارت ترکیبی تشعشع وجابجایی طبیعی دریک محفظه ی مربعی پرشده از نانوسیال و دارای یک مانع دماثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
7 انتقال حرارت جابجایی آزادنانوسیال درمحفظه بادیواره ی فوقانی سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در دو محفظه مجاور هم تحت تاثیر میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
9 انتقال حرارت جابه جایی توأم بین دو جریان آرام و هم جهتنانوسیال گرم و سرد در کانال افقی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
10 انتقال حرارت دو بعدی غیردائم در مقایس های کوچک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی اثر طول تیغه گرمازا بر انتقال حرارت جابجایی توام در یک کانال واگرای عمودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
12 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
13 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جریان جابه جای اجباری نانوسیال درون میکروکانال باوجود منابع حرارتی گسسته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 بررسی اثرتشعشع برانتقال حرارت از یک پره حلقوی متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی پره حلقوی متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با فواصل مختلف سطوح گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
17 بررسی انتقال حرارت در نانوکامپوزیت های ذره ای با استفاده از حل عددی معادله انتقال تشعشعی فوتونها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی انتقال حرارت و مقاومت سطح تماس در لایه نازک الماس و زیرلایه سیلیکون (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
19 بررسی تجربی اثر فاصله دو میله استوانه ای بر نرخ انتقال حرارت جابجایی درون یک کانال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
20 بررسی جابجایی طبیعی نانوسیال درون محفظه مربعی با مانعی در وسط با درنظرگرفتن اثر گرمایش ژول (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آرام نانوسیال در کانال موازی همراه با منابع حرارتی گسسته روی دیوارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
22 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیرنیوتنی مدل تابع نمایی بین دو صفحه تخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
23 تحلیل پارامتری کولر تبخیری غیر مستقیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 جابه جایی آزاد در یک محفظه دو بعدی با دیواره بالایی در دو دمای مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 رسانائی گرمایی و انتقال حرارت در ناسیمهای کامپوزیتی لوله ای ساده و ساده در جهت شعاعی با استفاده از معادله انتقال تشعشعی فونون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 شبیه سازی روند تدریجی گرفتگی در محل انشعاب کاروتید به روش بولتزمن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
27 محاسبه و بررسی میدان دما و شکل حوضچه مذاب در اثر گرمایش لیزری با استفاده از حل معادله هذلولوی حرارت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 مطالعه خزش حرارتی و شرایط مرزی مرتبه اول و دوم برروی هیدرودینامیک جریان گازی در میکروکانال ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 مطالعهی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با سطوح گسترده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
30 مقایسه انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در محفظه با دیواره ی فوقانی صاف و مورب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
31 مقایسه عددی جریان جابجایی توام نانوسیال در کانال های عمودی صاف و واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
32 هیدرودینامیک و انتقال حرارت جریان هوا درون میکرولوله با احتساب اثرات طول ورودی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 یاتاقان ژورنال گازی با شرط لغزش دیواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک