شفیع شفیعی

 شفیع شفیعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

شفیع شفیعی

Shafi Shafii

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.