دکتر پروین احمدی

دکتر پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر پروین احمدی

Dr. parvin Ahmadi

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تنوع سرمایه انسانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
2 آموزش عالی و چشم انداز خبرگی برنامه درسی دانشجویان رشته گردشگری: یک مطالعه سنتزپژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
3 ارزیابی سلامت سازمانی مدارس دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
4 الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت، بازی های رایانه ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تاکید بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
6 بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش آموزان شهرستان ساوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در برنامه درسی کشورهای فنلاند و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 4
8 بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه ملی ایران در زمینه ظرفیت های آموزشی پیام رسان تلگرام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 4
9 برنامه درسی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
10 تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 2
11 تاثیر یادگیری مشارکتی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
12 تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اقتصادی در دوره آموزش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 55
13 تبیین فرایند تاثیرگذاری برنامه ی درسی پنهان در شکل گیری اخلاق حرفه ای دانشجویان مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
14 تبیین وضعیت برنامه ی درسی اجراشده ی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی از بعد تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 1
15 تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
16 تحلیل محتوای برنامه های فرهنگی دوره متوسطه بر اساس نمادهای ملی و مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
17 تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش دوره: 2، شماره: 2
18 تدوین و تولید راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 31
19 تلفیق برنامه درسی آموزش شیمی برای توسعه پایدار در دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
20 جایگاه اخلاق زیست محیطی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
21 رابطه مولفه های برنامه درسی تعاملات آموزشی، کیفیت تجارب یادگیری با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
22 سازمان دهی میان رشته ای برنامه درسی با تاکید بر اثربخش سازی محتوای دروس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
23 سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
24 شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 4
25 شناسایی ابعاد ذهن مورد تاکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه آموزشی زیسته آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
26 شناسایی جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
27 شناسایی صلاحیت های حرفه ای مربیان دوره ی پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
28 شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های شایستگی معلم به مثابه یادگیرنده مادام العمر: یک مطالعه سنتز پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
29 عملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 36
30 عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 1
31 فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از پیک نوروزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 1، شماره: 2
32 مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
33 مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
34 مقایسه تاثیر برنامه درسی تلفیقی و سنتی در یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 25
35 واکاوی تجارب معلمان از برنامه درسی اجراشده مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در بعد تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی برنامه درسی پنهان و عوامل مؤثر برشکل گیری آن و تأثیر آن بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آشنایی با ابزارهای یادگیری الکترونیکی؛ ضرورتی انکارناپذیر درفرآیند یاددهی - یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
3 آموزش از طریق بازی حلقه گمشده آموزش در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 آموزش توسعه پایدار در برنامه درسی علوم دوره دوم متوسطه تجربی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
5 بازنمایی تجارب زیسته ی آموزگاران دوره ی اول ابتدایی از رویکرد ''غمخوارانه'' در کلاس درس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
6 بررسی ابعاد و نقش روانشناختی تعامل گرایی در برنامه های درسی دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
7 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مشاهده بر مهارت استدلال فضایی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
8 بررسی تاثیر داستان برپرورش تفکر انتقادی در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
9 بررسی جایگاه زنان در مدیریت سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 بررسی جایگاه مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتابهای علوم تجری دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
11 بررسی رابطه بین برنامه درسی تلفیقی و هوشهای چندگانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
12 بررسی مولفه های آموزش سلامت در کتب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
13 بررسی نقش عوامل موثر بر توانمند سازی مربیان پیش دبستانی از دیدگاه مربیان (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
14 برنامه درسی چند فرهنگی ابزار تقویت فرهنگ ملی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 پدیدارشناسی تجربه های یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم با تاکید بر ابعاد ذهن گاردنر (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
16 تاثیر تشویق بر تربیت دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 تاثیرآموزش ضمن خدمت برمیزان کارایی معلمان مقطع ابتدائی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
18 تجربه زیسته برنامه درسی پنهان اخلاق دانش آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
19 تحلیل پدیدارشناسانه مربیان پیش دبستانی از تهدیدها و فرصتهای آموزش مجازیدر دوره کرونا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
20 تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های تربیتی لقمان حکیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
21 تحلیل نقش فرهنگ مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان دوره دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
22 تدوین راهنمای عمل برنامه درسی و آموزش تلفیقی، به منظور توانمندسازی معلمانابتدایی در آموزش مجازی عصر کرونا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
23 جایگاه رویکرد تلفیقی در دوره پیش از دبستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
24 جایگاه مولفه های آموزش چند فرهنگی در تصاویر کتب دوره ابتدایی سال تحصیلی 99-98 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
25 جایگاه مولفه های فرهنگ عمومی در تصاویر کتب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
26 چالش های مدیریت مراکز پیش دبستانی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
27 روش های نوین تدریس؛ ابزارهایی تسهیل گر در فرآیند یاددهی- یادگیری دوره ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
28 شایستگی های معلم در آموزش تلفیقی استیم مبتنی بر TPACK (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی
29 شناسایی ویژگی های مطلوب دانشجویان و اعضای هیات علمی در دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، مورد کاوی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
30 طراحی برنامه درسی تلفیقی در کلاسهای چندپایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
31 فرایند تغییر برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از سال 1373تا سال 1391 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
32 مدرسه فردا؛ مدرسه تعاونی و آموزش مشارکتی (مورد پدیدارشناسی: تعاونی فرهنگی- آموزشی راه رشد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
33 مدیریت دانش درمدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
34 نقش آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت های زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
35 نقش دوره پیشدبستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول شهرستاننورآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
36 نگرش فراگیران و استادان به یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، مورد کاوی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
37 نوآوری در سازماندهی محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
38 نوآوری در سازماندهی محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
39 واکاوی جای گاه غمخواری در آموزش عالی: برنامه درسی مغفول در آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹