عسگر عباداللهی

 عسگر عباداللهی استادیار گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

عسگر عباداللهی

Asgar Ebadollahi

استادیار گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
2 بهینه سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Acaricidal potential of the essential oil of Hypericum perforatum L. against two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
2 بررسی اثر بازدارندگی دو گونه Trichoderma روی رشد برخی گونه های مهم فوزاریوم در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 بررسی تغییرات جمعیتی (Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968) (Mesostigmata: Phytoseiidae به عنوان گونه غالب روی باغهای گوجه سبز (.Prunus domestica L)، پرچین های تمشک مجاور (.Rubus spp) و علف های غالب کف باغ در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی فعالیت ضد قارچی نانو اکسید روی (ZnO) روی شش گونه بیماریزای فوزاریوم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
5 سمیت اسانس سیر روی لاروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say) Leptinotarsa decemlineata (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
6 محاسبه شاخص های شباهت و یکنواختی کنه های فیتوزئید (Mesostigmata: Phytoseiidae) باغ های گوجه سبز (.Prunus domestica L)، درختچه های تمشک های پرچینی (.Rubus spp) و گیاهان کف باغ در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم