روزبه پناهی

 روزبه پناهی

روزبه پناهی

Rozbeh Panahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی استقرار توربین های جزرومدی با محور افقی در سواحل جنوبی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 81
2 تاثیرحرکات شناورها درانتخاب مسیرحمل ونقل دریایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
3 تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخوردامواج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 77
4 تحلیل ریسک به گل نشستن شناورها با نگاه مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 78
5 تحلیل زمینه های بهینه سازی در محوطه های ذخیره کانتینری با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 23، شماره: 91
6 روش های محاسبه مناطق مستعد برخورد شناورها در تحلیل ریسک آبراهه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 79
7 مدل سازی برخورد سونامی بر پایه های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 21، شماره: 84
8 مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 22، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تعادل پس از صدمه دیدگی اتوبوس دریایی بروش معین و احتمال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 آنالیز داده های امواج در ایستگاه های مختلف خلیج چابهار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
3 اثر تئوری موج در تحلیل زمانی رفتار رایزر جاکت های دریایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
4 اجزاء برنامه ی شبیه سازی حجم محدود جریان دوفازی آشفته دریا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
5 ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی طیف امواج تنگه هرمز بااستفاده ازمدل رگرسیون درختی 'M5 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
6 ارزیابی اسکوات در یک شناور فرآورده بر در ناحیه زیر بحرانی با استفاده از روش تست مدل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
7 ارزیابی الگوریتم های تخمین - اصلاح و بهبود الگوریتم پیزو (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
8 ارزیابی تعدادی از آئین نامههای موجود در زمینه طراحی کانال دسترسی بندر و مطالعه موردی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 ارزیابی تعدادی از آیین نامه های موجود در زمینه طراحی حوضچه آرامش بندرگاه و مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
10 ارزیابی روش های یک بعدی جداسازی بخش های محلی و دورآی طیف موج دوقله ای در سواحل مکران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی میانیابی های ترکیبی مورد استفاده در گسسته سازی معادله انتقال نسبت حجمی سیال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
12 ارزیابی نرم افزارهای تجاری موجود جهت مطالعه مانور شناور و هیدرودینامیک بندر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
13 ارزیابی نرم افزارهای تحلیل سلسله مراتبی در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
14 استخراج میانگین مولفه های جزرومدی در مزرعه انرژی جزرومدی به کمک دو روش نقشه اطلس جزرومدی و مدل مایک 12 ؛ مطالعه موردی در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
15 استراتژی بنادر - اهمیت جایگاه و روش تدوین با استفاده ازمدل Swot (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
16 امکان ساخت امواج تحلیلی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
17 امکان سنجی استفاده از جنس فایبر گلاس در شناورهای باربری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
18 امکان سنجی استفاده از موج شکن شناور در آب های ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
19 امکان سنجی وشناسایی سایتهای بالقوه استحصال انرژی جزرومدی درخلیج فارس به کمک پهنه بندی درMike21 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
20 بررسی اثر پارامترهای محیطی بر میزان عمق آب شستگی در سازه های دریایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
21 بررسی اثرشکل و ابعادحفره هادربراورد تنش تغییر مکان و پایداری موجشکن های مشبک قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
22 بررسی تاثیرروندهای جهانی اقتصادبرصنعت حمل ونقل دریایی درچشم انداز سالهای 2020و2030 میلادی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
23 بررسی تأثیر فاصلهی بین بدنههای شناور کاتاماران بر روی مقاومت شناور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
24 بررسی روند شکل گیری و فعالیت مناطق و بنادر ازاد در دنیا و ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
25 بررسی شکل و ابعاد حفره ها در مقدار تنش، تغییر مکان و پایداری موجشکن های مشبک قائم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
26 بررسی عددی اثر شکل تاج بر روی ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی عددی اثرپارامترهای دریایی و سازه ای درمیزان روگذری موج ازموجشکن توده سنگی با آرمور Xblock (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
28 بررسی عددی جریان روی سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
29 بررسی کاربرد مهندسی ارزش در بنادر ضمن تاکید بر مدیریت ریسک و مطالعه موردی دونمونه موفق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
30 بررسی مسیر شناورهای ورودی به اسکله 25 و 26 ترمینال 2 کانتیری بندر شهید رجایی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
31 بررسی و تحلیل مانور کشتیها در بندر شهید رجایی با استفاده از دادههای AIS (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
32 بررسی هیدرودینامیکی انواع سازه های دریایی ثابت و متحرک با توسعه یک نرم افزار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
33 پیش یبنی امواج ناشی ازباددربندرانزلی بااستفاده ازروشهای تجربی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
34 تجربیات اجرای اسکله های نفتی در شمال غربی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
35 تحلیل درحوزه فرکانس وزمان جاذب موج نقطه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
36 تحلیل روند توسعه شهر هوشمند با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
37 تعمیرات اساسی دکل های چراغ دریایی و احداث شالوده و بیکن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
38 تعیین مشخصات اصلی شناور باربری برای منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
39 تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
40 توسعه اکوتوریسم در استان بوشهر با تاکید بر سواحل و بنادر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
41 توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیهسازی مانور شناورها تحت اثر وزش باد (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
42 چالش های بکار گیری مهندسی ارزش درایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
43 دسته بندی نرم افزارها درحوزه مطالعات هیدرودینامیک و مانور دربنادر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
44 دینامیک سیالات محاسباتی و مدلسازی عددی هیدرودینامیک شناورها گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
45 راهنمای مطالعه اثرشرایط محیطی برمانورشناورها درحوضچه و کانال دسترسی بنادر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
46 روش شبکه های روی هم و شبیه سازی مسأله دوبعدی ورود سازه به درون آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
47 ساخت موجساز پارویی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 ساخت موجساز گوه ای با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 شبکه بندی های مختلف در شبیه سازی حجم محدود هیدرودینامیک سازه های دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
50 شبیه سازی ضربة اسلمینگ با استفاده از گسسته سازی حجم محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
51 شبیه سازی عددی جابجایی مایع درون مخزن و بررسی اثر دیواره های میانی در کاهش گشتاور ناشی از آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
52 شبیه سازی عددی جریان عبوری سرریز جانبی لبه پهن گرد گوشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
53 شبیه سازی عددی ضربات هیدرودینامیکی ناشی از برخورد جسم شناور با سطح آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
54 فرصت ها و چالش های پیاده سازی مهندسی ارزش در طرح های سدسازی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
55 کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مدلسازی جریان های دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
56 کاربرد سامانه های حمل و نقل هوشمند در هدایت و بهینه سازی مسیر حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
57 محاسبه مقاومت شناور جدید تریماران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
58 مخاطرات پدیده اسلاشینگ در ایمنی حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
59 مدل رگرسیونی میزان سرریزی موج از موج شکن های کیسونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
60 مدل ریاضی پدیده اسلاشینگ در مخزن مستطیلی دو بعدی و برهم کنش اسلاشینگ با حرکات شناور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
61 مدل سازی حرکات و محاسبه مقاومت شناور تندرو کاتاماران با استفاده از نرم افزار مدل سازی حرکات شش درجه آزادی سازه های شناورو مغروق در جریان لزج همراه با سطح آزاد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
62 مدلسازی جریان گذرای دو فازی با استفاده از روش گام جزئی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
63 مدلسازی عددی آزمایشهای هیدرودینامیکی، روابط حاکم و معتبرسازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
64 مدلسازی عددی اندرکنش طیف موج نامنظم و موجشکن توده سنگی متخلخل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
65 مدلسازی عددی حرکت جسم شناور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
66 مدلسازی عددی مزرعه مبدلهای انرژی موج پدالی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
67 مدلسازی عددی و مطالعه پارامتریک مبدل موج پدالی بانرم افزار انسیس ـ آکوا (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
68 مدلسازی موجسازی های پیستونی و پاروئی در نرم افزارFlow3D (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
69 مدلسازی و ارزیابی عملکرد شناورها در امواج دریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
70 مروری بر استانداردهای موجود در زمینه مهاربندی مجاور ساحل و فراساحل و ارزیابی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
71 مروری بر استانداردهای موجود درباره پدیده اسلاشینگ در مخازن شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
72 مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد پدیده اسکوات و مقایسه روابط ارائه شده جهت پیش بینی اسکوات (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
73 مروری بر دستورالعمل طراحی بویه های شناور در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
74 مروری بر وضعیت سوانح دریایی قایقهای کشور در مقایسه با دیگر کشورها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
75 مشخصات راهبر و تسهیل گر در تیم مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
76 مشخصات راهبر و تسهیل گر در تیم مهندسی ارزش (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
77 مطالعات آماری شناورهای باربری و مسافربری کوچک فعال در دنیا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
78 مطالعه اقتصادی توسعه مزارع انرزی جریان جزر و مدی در خلیج فارس مطالعه موردی جنوب جزیره هنگام (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
79 مطالعه عددی استحصال انرژی از نوسان استوانه تحت اثر گردابه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
80 مطالعه عددی برروی هندسه بخش شناورجاذب موج نقطه ای امواج دریا درآب عمیق (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
81 مطالعه عددی تاثیر اندازه قطر استوانه در استحصال انرژی از نوسان استوانه تحت اثر گردابه ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
82 مطالعه عددی عملکرد هیدرولیکی موج شکن توده سنگی با آرمور ایکس بلاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 مطالعه عددی عملکرد هیدرولیکی موج شکن توده سنگی با آرمور ایکس بلاک و آکروپاد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
84 مطالعه و ارزیابی روشهای مستقیم تامین درآمد در سازمان بنادر و دریانوردی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
85 مطالعه، ارزیابی و مقایسه سیستم های جامعه بندری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
86 مقایسه تاثیرات موقعیت قرارگیری دروازه ورودی و خروجی محوطه ذخیره کانتینری بر میزان زمان عملکرد تجهیزات محوطه با استفاده از شبیه سازی به کمک نرم افزار Enterprise Dynamics (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
87 مقایسه روش های حل معادله پوآسون و بهبود کارایی مدل عددی شبیه سازی جریان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
88 ملاحظات پدافند غیر عامل در انتخاب محل احداث بندر جدید شناسایی و دسته بندی عوامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
89 مهندسی ارزش و کاربرد آن در توسعه صنایع دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
90 نقش محدودیتهای عملکرد انسان در طراحی شناورها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران