دکتر هادی زمانی

دکتر هادی زمانی نویسنده و مدرس گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، فرضیه پرداز و پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی

دکتر هادی زمانی

Dr. Hadi Zamani

نویسنده و مدرس گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، فرضیه پرداز و پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.