دکتر حمیدرضا پورزمانی

دکتر حمیدرضا پورزمانی استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حمیدرضا پورزمانی

Dr. HamidReza PourZamani

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review of the Performance of Carbon Nanotubes in Reducing Environmental Pollution (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی غلظت زایلن و بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر آن در خودروهای ارزان قیمت تولید ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 12
3 Comparative Analysis of Household Hazardous Waste in Different Seasons of Year(Case Study) (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 8، شماره: 1
4 Effect of Physical and Chemical Operating Parameters on Anaerobic Digestion of Manure and Biogas Production: A Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
5 Industrial landfill site selection using Analytical Hierarchy Process (Case study: Razi industrial town of Isfahan-Iran) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
6 Locating industrial landfill using analytical hierarchy process (AHP)(Case study: Natanz-Isfahan industrial suburbs) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
7 Nitrate Removal from Aqueous Solutions by Magnetic Nanoparticle (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
8 The Effect of Vermicomposting Process on Organic Matter of Cattle Manure Compost and Municipal Solid Waste Compost (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر کوهدشت در رابطه با بازیافت پسماند در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 16، شماره: 3
10 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلول های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند جداره (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی تاثیر نسبت COD/N ورودی بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب با استفاده از یک راکتور پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
12 بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکنندههای درون خودرو بر غلظت تولوئنو اتیل بنزن در خودروی تندر0 9 (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی خصوصیات پسماند شهرک های صنعتی اوره و شجاع آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی راندمان جاذب مگنتیک اکسید آهن در حذف رنگ نساجی Navy Blue CE-RN از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی کارایی فیلتر شنی پوشیده شده با اکسید منگنزدر حضور میدان مغناطیسی در بهبود کیفیت رواناب های شهری (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 1، شماره: 4
16 بررسی کارایی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان در حذف کدورت از محلول های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
17 بررسی کارایی نانو لوله های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
18 بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره در حذف هیدروکربن های نفتی از محیط آبی (مطالعه موردی نفتالین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
19 پهنه بندی تغییرات نیترات در منابع آب زیرزمینی منطقه غرب اصفهان طی سال های ۹۵-۱۳۹۲ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
20 تعیین رابطه پنج ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی بهورزان استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 19، شماره: 3
21 جذب آتنولول از محلول های آبی توسط نانو لوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 144
22 حضور داروهای شیمی درمانی سایتوتوکسیک با پایه پلاتین (PBCDs) در پساب بیمارستانی: مطالعه موردی در اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 181
23 کارایی حذف رنگ نساجی ریمازول بلک بی (RBB) به وسیله جاذب کیتوزان از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 15، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
2 ارزیابی اثرات زیستمحیطی معدنکاری در منطقه موته (مطالعه موردی: معدن طلای دره اشکی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 ارزیابی ریسک زیست محیطی ایجاد توسعه پالایشگاه لاوان با روش سیستم تعیین شاخص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
4 ارزیابی کیفیت شیمیایی آلی آب های بطری شده ذخیره شده در پلی اتیلن ترفتالات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
5 استخراج نانوکریستال سلولز ازباگاس نیشکر واستفادها زآن به عنوان جاذب زیستی برای حذف نیترات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 استفاده از جت مخلوط آب و هوا در بهینه سازی مصرف آب درکارخانه قند نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 استفاده از نانو کریستال سلولز استخراج شده از باگاس نیشکر جهت حذف نیترات از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 Effect of coagulation on different NOM fractions in spent filter backwash water (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 Landfill operating systems and leachate treatment: Review (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 Toluene removal from aqueous solutions using single wall carbon nanotube and magnetic nanoparticle hybrid adsorbent (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
11 Water treatment by Kenaf fibers (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی آگاهی وعملکرد مردم شهراصفهان درمدیریت موادزائدجامد شهری درسال 1394 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 بررسی امکان تولید کمپوست ازپسماندهای شهری شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلولهای آبی توسط نانوتیوبهای کربنی چند جداره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
15 بررسی بازدهی حذف بیولوژیکی آمونیاک در سیستم لجن فعال هوادهی گسترده (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی پراکندگی غلظت مونوکسید کربن در هوای شهر شهرکرد در سال 95-96 با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
17 بررسی تاثیر نسبت COD/N ورودی بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب با استفاده از یک رآکتور پایلوت در مقایس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی راندمان جاذب مگنتیک اکسید آهن در حذف رنگ نساجی نیوی بلو از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
19 بررسی غلظت آلاینده های شاخص منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در هوای شهر شهرکرد در سال 1395 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
20 بررسی کارایی نانولوله های کربنی: مروری بر عملکرد آنها در توسعه پایدار و بهداشت محیط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
21 بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی رازی واقع در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
22 بررسی کیفیت ترکیبات شیمایی آلی در آب خروجی از دستگاههای تصفیه خانگی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی کیفیت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در باغ بادران اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
24 بررسی کیفیت منابع آب شرب از نظر خورنده بودند درشهرک صنعتی اشترجان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی کیفیت نان تولیدی و وضعیت نانوایی های شهر (شهر کرد) در سال 1382 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی منابع آلاینده نفتی برزیست بوم آبی واکولوژیکی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
27 بررسی مهاجرت انواع فتالاتPEs و آلکیل فنل AP در آب های بطری شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
28 بررسی میزان و تاثیر شرایط مختلف نگهداری بر مهاجرت استالدیید در بطری های آب بسته بندی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
29 بررسی نحوه ی تاثیر ساختمان های بلند بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
30 بررسی و شناسایی پسماندهای المنت فیلتر و اسلیو تولیدی در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
31 بررسی وضعیت گاز SO2 موجود در هوای جزیره خارک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی وضعیت گرد و غبار (PM2.5 و PM10) در هوای شهر شهرکرد در سال 96-1395 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
33 پسماند الکترونیک مدیریت و چالشها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
34 تجزیه دیکلوفناک از محلول های آبی بوسیله فرآیند الکتروفنتون کاتالیست شده با (MWCNTs/Fe(3)O(4 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
35 تعیین وضعیت پسماندهای عفونی وبررسی مدیریت آن دربیمارستان های استان بوشهر 95-1394 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
36 چشم انداز آینده بیوپلاستیک های تجزیه پذیر با تاکید بر پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
37 حذف اتیل بنزن و زایلن از محلولهای آبی توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 حذف بنزن و تولوئن از محلول های آبی توسط نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
39 حذف کدورت های بالا از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
40 حذف نیترات از آب زیرزمینی و پسابهای صنعتی و کشاورزی به روش الکترولیز باقابلیت استفاده در مقیاس بالا (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
41 روش ها وتکنیک های نوین کنترل دی اکسین وفوران ناشی اززباله سوزها: یک رویکردی درمدیریت پسماند وتوسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
42 طراحی، ساخت و بررسی دستگاه همراه گندزدایی آب با روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
43 طراحی، ساخت و بررسی سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکوبه همراه آزمایشگاه سیار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
44 کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره عاملدار در حذف شاخص های میکروبی از آب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
45 کاربرد زباله سوزهای نسل جدید و قدیم در مدیریت پسماند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
46 کاربرد محلول گندزدای تلفیقی حاصل از الکترولیز نمک طعام در گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
47 کاربرد نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف تولوئن از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
48 کاربرد نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف آلاینده های دارویی از محلول های آبی: بررسی ایزوترم جذب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
49 مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی بروجن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
50 نقش لندفیل در سیستم مدیریت پسماند شهری و توسعه پایدار مقاله مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
51 نقش مردم در مدیریت مواد زائد جامد شهری شهر خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط