دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی

دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی

Dr. Alireza Hosseini beheshti

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر؛ امت واحده (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 1
2 The American Cultural Identity: Philosophical Reflections on the Existing Controversies over its Nature (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 3، شماره: 11
3 تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 50، شماره: 2
4 تحلیل ریشه های نوافلاطونی/ مسیحی شکل گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 31
5 حق تفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 12، شماره: 2
6 داوری سیاسی قابلیتی- فضیلتی در اندیشه «مارتا نوسبام» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 18، شماره: 33
7 دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 58
8 سبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشه «حان استوارت میل» و «آمارتیا سن» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 15، شماره: 29
9 فرایند شکل گیری خود (self)روایی در اعترافات سنت آگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 13
10 کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 26، شماره: 1
11 مفهوم شهروندی در دوران میانه اروپا: فردگرایی با جمع گرایی؟ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 14، شماره: 27
12 منشور حقوق شهروندی: ارزیابی نقادانه از منظر میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
13 موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه دموکراتیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 32
14 نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظربه حاکمیت مدرن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 15، شماره: 28
15 نقد نظریه امتناع حقوق اسلامی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 1