مهرداد سیجانی

 مهرداد سیجانی رییس کمیسیون فضای مجازی و همایش های سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران

مهرداد سیجانی

Mehrdad Sirjani

رییس کمیسیون فضای مجازی و همایش های سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.