دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر حسن عابدی جعفری استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دکتر حسن عابدی جعفری

Dr. Hassan Abedi Jafari

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 18
2 تاثیر اخلاق عدالت محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 4
3 تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 18
4 تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
5 تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
6 تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
7 طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 1
8 طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
9 طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 1
10 مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 2
11 مفهوم سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از فرآیند تا مدیریت پسماند (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 بررسی رفتار صادرکننده؛ مطالعه موردی: صادرکنندگان فرش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
3 تبیین نقش سازمان های جهانی در مبارزه با فساد مطالعه ی موردی دفتر مقابله با مواد مخدر وجرم سازمان ملل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 تبیین نقش سازمان های جهانی در مبارزه با فساد مطالعه ی موردی سازمان شفافیت بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 مطالعه تطبیقی برنامه های استراتژیک اقتصادی در چشم انداز ملی کشورهای حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 نظریه مراحل رشد تحول اخلاقی؛ نظریه برخاسته از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
7 نقد مدل های بازرگانی موجود و ارائه مدل بازرگانی سه بعدی ابر الکترونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی