حسن سبحانی

 حسن سبحانی استاد، دانشگاه تهران

حسن سبحانی

Hasan Sobhani

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نیولیبرالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
2 بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسیله حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
3 تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
4 تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
5 تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخش های صنعت در ایران با تاکید بر صنایع بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
6 درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 20
7 رو ش شناسی اقتصاد متعارف و مسیله انتخاب پیش فرض ها:رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
8 ریسک و بازدهی اوراق منفعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 52
9 مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش - انتشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی معوقات بانکی در نظام بانکی بدون ربا (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
2 بررسی و تبیین توجیه اقتصادی هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
3 معادله حاکم بر ارتعاشات اپتو مکانیکی میکرومشدد مکعب مستطیلی با روش لاگرانژی در چهار چوب الاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران