سیدحسین سیدی

 سیدحسین سیدی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

سیدحسین سیدی

Seyed Hossein Seyedi

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اساس و مبانی تصویرهنری در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی انتقادی مسیله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
3 بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء معری و عمرخیام نیشابوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی معناشناختی جعل امامت با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 26
5 تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 71
6 تصویر رمانتیک در شعر حسین منزوی و بدر شاکر السیاب علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
7 تطبیق مولفه ها و انواع تصویر هنری در سوره مبارکه نبا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
8 تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 74
9 درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 19، شماره: 73
10 نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
11 نگاهی تازه به تضمین و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
12 واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه رویکردی بهبود یافته برای حداکثر سازی سود تامین کنندگان در محیط فدراسیون ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
2 بررسی تاثیر رفتار اخلقی مدیران بر عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور ساری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
3 بررسی تفاوت معناشناختی واژگان «غیث» و «مطر» در قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
4 بررسی مضامین سیاسی و پایداری انقلاب ایران در شعر محمدعلی یعقوبی، نمودی از پیوند فرهنگی ایران و عراق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه ی صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
6 بهینه سازی پوشش کولرهای آبی در راستای مدیریت مصرف آب ( مطالعه موردی : شهرکاشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
7 ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای تأمین پویای منابع در محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
9 زیباشناسی آرایه های ادبی قرآن کریم(مطالعه موردی: سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام