دکتر سید حسین سیدی

دکتر سید حسین سیدی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید حسین سیدی

Dr. Seyyed Hosein Seyyedi

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تجربی خدمت نظام وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
2 بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 41
3 بررسی استدلال تحدی در چاچوب نظریه استدلال ورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی انتقادی مسیله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
5 بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء معری و عمرخیام نیشابوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی مولفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی و نیما یوشیج (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
7 بررسی سبک شناسی تطبیقی خطبه ی 27 و نامه ی 28 نهج البلاغه (مطالعه ی موردی لایه یواژگانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 9، شماره: 18
8 بررسی سبکشناختی لایهای سازههای گفتمانمدار در شعر امل دنقل (مطالعه موردی قصیده «مقابله خاصه مع ابن نوح») (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 4
9 بررسی معناشناختی جعل امامت با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 26
10 بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره ای زمین در شعر فدوی طوقان (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 8، شماره: 25
11 بررسی مفهوم غلو و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 49، شماره: 1
12 بررسی و تحلیل آیین های مربوط به ازدواج در مثنوی معنوی و غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 8، شماره: 28
13 بلاغت وایدئولوژی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 9، شماره: 18
14 بوطیقای قرآن (درآمدی بر سبک شناسی قرآن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 25، شماره: 97
15 تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 71
16 تحلیل گفتمان انتقادی سوره قصص بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 1
17 تحلیل گفتمان عناصر زیباییشناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی – بلاغی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
18 تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
19 تصویر رمانتیک در شعر حسین منزوی و بدر شاکر السیاب علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
20 تطبیق مولفه ها و انواع تصویر هنری در سوره مبارکه نبا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
21 تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 74
22 جلوه های پایداری در سروده‌های فدوی طوقان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 5
23 خوانش تصویر معنای حسی و انتزاعی مفهوم قیامت در سوره انشقاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 5، شماره: 3
24 خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس ویوسف الخال (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 23
25 خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 21
26 درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 19، شماره: 73
27 دراسه الموسیقی الداخلیه فی الصحیفه السجادیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 5، شماره: 8
28 روش شناسی قرآن پژوهان معاصر؛ مطالعه موردی محمد ارکون (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 18
29 زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 2
30 سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز (بررسی معنای اصطلاحی «سبع هشتم» در ادبیات عرفانی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 37
31 طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینه استراتژی در تحلیل SWOT به وسیله ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
32 عنصر زمان در قصه های قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه های قرآنی دوره: 7، شماره: 13
33 فاعلیه الموسیقی فی سیمیائیه الهزیمه عند نزار قبانی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 57
34 معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
35 مفهوم شناسی تطبیقی حزن در آینه چکامه های احمد مطر و نصرالله مردانی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 29
36 مکان‎یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
37 نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
38 نقد و بررسی تاثیر بن مایه های فکری فرمالیسم در نظریه های ادبی ادونیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 22
39 نگاهی تازه به تضمین و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
40 واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
41 واکاوی زیبایی شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تفاوت معناشناختی واژگان «غیث» و «مطر» در قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
2 بررسی مضامین سیاسی و پایداری انقلاب ایران در شعر محمدعلی یعقوبی، نمودی از پیوند فرهنگی ایران و عراق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی معناشناسی در زمانی واژه «عفو» در قرآن کریم ودیوان زهیر بن ابی سلمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
4 بررسی مولفه های اجتماعی در اشعار عبدالوهاب البیاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
5 بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه ی صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
6 تطبیق مؤلفه های تنهایی و اندوه در شعر عبدالوهاب البیاتی و قیصر امین پور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
7 ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 زیباشناسی آرایه های ادبی قرآن کریم(مطالعه موردی: سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام