سجاد بی غم

 سجاد بی غم Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA

سجاد بی غم

Sajjad Bigham

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.