محمدتقی ایمان

 محمدتقی ایمان استاد تمام دانشگاه شیراز

محمدتقی ایمان

Mohammad Taghi Iman

استاد تمام دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
2 تبیین جامعه شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی (مطالعه موردی: دانش آموزان ناحیه یک شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 1، شماره: 1
3 کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 12
4 مقایسه الگوهای فراغت فردی،خانوادگی و دوستانه نوجوانان ومیانسالان شهراصفهان وبررسی نقش هویت جنسیتی، دینداری ومولفه های آن دراین الگوها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
5 واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 101
6 هویت اسلامى و هویت هاى رقیب (هویت جهانى، ملى و قومى) مطالعه موردى: دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نظری روائی معرفت علمی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 جایگاه و کارکرد تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی