مالک شجاعی جشوقانی

 مالک شجاعی جشوقانی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مالک شجاعی جشوقانی

Malek Shojayee Jeshoghayee

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 علل ناکارآمدی نظام های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
2 کانت به روایت دیلتای (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 1