دکتر رضا احمدی

دکتر رضا احمدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین

دکتر رضا احمدی

Dr. Reza Ahmadi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.