محمدرضا سیاوشی

 محمدرضا سیاوشی دانشیار گروه انگل شناسی انستیتو پاستور

محمدرضا سیاوشی

Mohamad Reza Siavashi

دانشیار گروه انگل شناسی انستیتو پاستور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تشخیص نواحی کروموزومی کنترل کننده تحمل به تنش اسمتیک خشکی دربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران