دکتر یونس نوربخش

دکتر یونس نوربخش دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر یونس نوربخش

Dr. Younes Nourbakhsh

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگو جهت ارتقای سلامت اجتماعی ازطریق شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 28
2 اصول راهبردی در راستای مدیریت میان رشته ای ها در " نظام دانشگاهی" (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
3 الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 4
4 Modernity in Iran and Turkey: Patterns and Problems (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 9، شماره: 18
5 Western Political Discourse on Islam and Its Reflection (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
7 بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم زیستی ادیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 15، شماره: 58
8 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
9 تاثیر انواع رسانه بر دینداری دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
10 جهانی شدن و چالش های دینی و ملی حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 3
11 دیگری دینی در دیالکتیک ثبوت و نفی (خوانشی نظری- انتقادی از مواجهه سوژه و دیگری) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
12 دین در جامعه بازار (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
13 سازوکارهای انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ایران مدرن (خوانشی انتقادی- جامعه شناختی از سیاستهای فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کردنشین) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
14 سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 26
15 فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
16 گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
17 گفتمان فرهنگی دو انقلاب و تاثیرات آنها در عرصه بین الملل (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 12، شماره: 49
18 مطالعه ظرفیتهای توسعه فضای مجازی با رویکرد تحقق تمدن نوین اسلامی (از منظر متخصصان فضای مجازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 2
19 نسبت علم و دین در ایران پساانقلاب «داوری جامعه شناختی روایت ها» (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 9، شماره: 1
20 نقد و بررسی آرای محمد عابدالجابری درباره چالش های تفکر و دانش اجتماعی بومی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 3
21 واکاوی فهم گردشگری و زمینه های فرهنگی و اجتماعی شکل گیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2