دکتر مقصود پیری

دکتر مقصود پیری استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر مقصود پیری

Dr. Maghsoud Peeri

استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۱۰ هفته تمرین هوازی تداومی بر حجم تومور و بیان ژن های IGF-۱، AKT و mTORC۱ میوکارد موش مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 1
2 اثر تمرین استقامتی ،پلایومتریک و موازی بر ویژگی های بیوانرژیک و مهارتهای بازیکنان فوتبال مرد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
3 اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های دیابتی شده نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 1
4 ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
5 ارتباط بین عوامل پیش التهابی و عملکرد عروق در زنان سالمند بعد از یک دوره تمرین ترکیبی دایره ای (مقاومتی و استقامتی) (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
6 Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
7 Effect of ۶ weeks endurance training on serum TNF-α in breast cancer bearing mice (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 96
8 Effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the bone mineral content and density in postmenopausal model of rats: An experimental study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 19، شماره: 1
9 Effects of Endurance Training and Tribulus terrestris Extract on Oxidative Stress and Apoptosis Markers in the Liver Tissues of Rats Exposed to Arsenic (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 2
10 The Effect of Aerobic Training with Purslane (Portulaca Oleracea) Seed on Toll Like Receptors in Colon Tumor Tissue of Adult Rats with Colon Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
11 The Effect of Octopamine and Aerobic Exerciseand on Genes Affecting Angiogenesis of Visceral Adipose Tissue in Rats Fed with Deep- Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 3
12 The effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the gastrocnemius muscle in rats in the post-menopausal period: An experimental study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 19، شماره: 3
13 The Effects of Resistance Training with Palm Pollen on Scleraxis Protein and Gene Expression Levels in the Tendon Tissue of Male Adult Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
14 بررسی تاثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 5
15 پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهای استرس به ی ک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
16 تاثیر 10 هفته اجرای تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئینی NF-kB و بیان ژن‌ های Atrogin-1 و MuRF-1 در مایوست‌ های عضله قلبی موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 3
17 تاثیر ۴ هفته ورزش داوطلبانه بر اختلال اضطراب جدایی در موشهای صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 2
18 تاثیر ۶ هفته پیش آماده سازی ورزش مقاومتی بر پویایی میتوکندریایی در بافت قلب رت های دیابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 19
19 تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های SIRT۱، CREB وBDNF در هیپوکمپ رت های نر ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 19
20 تاثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
21 تاثیر پیش آماده سازی فعالیت ورزشی بر میزان اینترلوکین ۶ و ۱۰ بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
22 تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 2
23 تاثیر تمرین کوتاه مدت و تجویز کورکومین بر فعالیت پاراکسوناز-۱ پس از ترک الکل در رت های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 4
24 تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
25 تاثیر تمرین موازی به مدت چهار و هشت هفته بر شاخص های التهابی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 7، شماره: 2
26 تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
27 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی استقامت عضلانی بر برخی متغیرهای قلبی تنفسی و رکورد دوندگان تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 7، شماره: 2
28 تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق مستقل از رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپید و پروتیین واکنشی C زنان جوان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 16
29 تاثیر فعالیت بدنی اجباری تردمیل در دوران نوجوانی بر روی علائم افسردگی و فاکتورهای التهابی مغز رت های نر بالغ دچار استرس جدایی از مادر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 4
30 تاثیر فعالیت ورزشی قبل و بعد از ابتلاء به سرطان پستان بر میزان Bax و Bcl-۲ بافت قلب در موش های ماده (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
31 تاثیر مکمل دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتیین SIRT1 و PGC-1 عضله اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
32 تاثیر ورزش اجباری تردمیل دوران نوجوانی بر علائم اضطراب و استرس اکسیداتیو روده رت های نر بالغ دچار استرس جدایی از مادر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
33 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
34 تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر سطوح کورتیزول و تستوسترون موش های صحرایی نر به دنبال استرس جدایی از مادر (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 1
35 تاثیر یک دوره تمرین هوازی اجباری در دوران نوجوانی بر اثرات منفی استرس جدایی از مادر بر استرس اکسیداتیو قلبی در رت های نر بالغ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
36 تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
37 مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید با استقامتی تداومی بر بیان ژن ErbB3 در موش‏های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 3
38 مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید با استقامتی تداومی بر بیان ژن Myod در رت های مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 2
39 مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن MYOD در عضله نعلی رت های مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 2
40 هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی- تنفسی در مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال: ارتباط با سطوح گرلین آسیل دار پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پاسخ نشانگر آسیب عضلانی و مقیاسدرد متعاقب مصرف مکمل عصاره گل سرخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
2 تاثیر 0مرحله گرم کردن پویابا وبدون جلیغه وزنی برغلظت تستوسترون وکورتیزول سرمی فوتبالیستهای جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
3 تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل زنجبیل و جینسینگ بر توان بی هوازی جودوکاران مرد نخبه نزاجا (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
4 تاثیر تمرین در ارتفاع بر هورمون های TSH و T4 ،T3 در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی مالون دی آلدیید (MDA) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 تاثیر دویدن هوازی در مسافت های مختلف بر پروتئین اوری گلومرولی در فوتبالیست های جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
8 تاثیر شدت های مختلف فعالیت هوازی بر نسبت پروتئین به کراتینین ادراری در فوتبالیست های جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
9 تاثیر شدت های مختلف فعالیت هوازی زیربیشینه بر دفع ادراری آلبومین (آلبومین اوری) درمردان جوان فعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
10 تاثیر فعالیت زیر بیشینه در شرایط هیپوکسی و نورموکسی بر تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کروتیزول سرم در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول سرم در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
12 تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر یک دوره تمرینات اینتروال فزاینده بر حالات خلقی و استروژن در زنان تمرین نکرده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 تاثیر یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه بر تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول سرم در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
15 تاثیرتمرین هوازی و مصرف روغن زیتون برنیمرخ لیپیدی و شاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 تاثیرموسیقی باریتم کند بر عملکرد دویدن ودرک فشاردر طی دویدن روی تردمیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
17 تأثیر زیره سیاه (Caraway) بر نیمرخ لیپیدی متعاقب فعالیت هوازی در زنان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 رابطه قد و توده ی بدنی با عملکرد بازیکنان فوتبال مرد نخبه با تأکید بر پست بازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 مقایسه تاثیر دو روش تمرین هوازی تداومی و هوازی تناوبی بر وزن، شاخص توده بدن و پروفایل لیپید زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی