دکتر تابان باغفلکی

دکتر تابان باغفلکی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر تابان باغفلکی

Dr. Taban Baghfalaki

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of lipid markers with coronary heart disease and stroke mortality: A 15-year follow-up study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 11
2 محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
3 ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44