دکتر مجید رضائی بنفشه درق

دکتر مجید رضائی بنفشه درق استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز

دکتر مجید رضائی بنفشه درق

Dr. Majid Rezaei Banafsheh Daragh

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.