دکتر اسماعیل سعدی پور

دکتر اسماعیل سعدی پور استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

دکتر اسماعیل سعدی پور

Dr. Esmaeil Sadipour

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of the Effective Components Considered in Designing E-Learning Environments in Higher Education and Offering a Framework for E-Learning Instructional Design (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 4
2 آزمون مدل علی رابطه بین سبک های فرزندپروری، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
3 اثربخشی آموزش تکالیف شنیداری بر بهبود توجه شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی همراه با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
5 اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
6 اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مساله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق بر افزایش توانایی بصری - فضایی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 3
8 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود رابطه معلم – شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 11، شماره: 45
9 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 2
10 اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
11 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
12 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
13 اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر تاب آوری دانش آموزان با رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
14 اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
15 اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی بر خود راهبری در یادگیری و سبک های تصمیم گیری دختران دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
16 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
17 اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 25
18 ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
19 ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
20 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
21 ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
22 ارزیابی مدل ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه و ارزش های وابسته به تحصیل با واسطه گری فراهیجان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
23 الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین: نقش واسطه ای سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
24 الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند بین سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 1
25 The Effectiveness of a School-based Self-injury Prevention Program on Reducing Interpersonal Cognitive Distortion and Fear of Negative Evaluation in Adolescent Girls (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 8، شماره: 1
26 بررسی اثرات اینترنت بر خانواده های دارای فرزند نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 76
27 بررسی اثربخشی آموزش روش ایفای نقش بر مسئولیت پذیری دانش-آموزان دختر اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 2
28 بررسی تاثیر الگوی تدریس ۵e بر عملکرد تحصیلی در دو گروه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با هوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
29 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 2
30 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 2
31 بررسی رابطه خودآگاهی با خلاقیت و تفکر نقادانه در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر پیشوا (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 1
32 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه کرج در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 9، شماره: 38
33 بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمنداندانشگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
34 بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی -رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
35 بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 22
36 بررسی و مقایسه مدل های اثرات رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 58
37 برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
38 تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی در دو گروه دانش آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 4
39 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فرا شناختی بر عملکرد حل مسیله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
40 تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 4
41 تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 1
42 تاثیر تلاوت قرآن بر سلامت روان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
43 تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
44 تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
45 تأثیر آموزش برنامۀ ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
46 تبیین فرهنگ هواداری مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: دلایل و زمینه ها (مورد مطالعه: هواداران سلبریتی ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 13
47 تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 33
48 تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
49 تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خودنظم جویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
50 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
51 تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا ۵ سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
52 تدوین بسته آموزشی توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 1
53 تدوین مدل خود سامانه ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به عنوان زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
54 تدوین مدل مطلوب اقناع در برنامه های سیاسی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 68
55 تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
56 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 31
57 تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه ی باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر سرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
58 تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کم طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 93-92 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 25
59 چگونگی نمایش ازدواج و طلاق در سریال های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 14، شماره: 52
60 رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با روابط با همسالان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
61 رابطه تفکر دیالکتیک و همدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 1
62 رابطه تماشای آگهی های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 17، شماره: 61
63 رابطه چرخه شبانه روزی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
64 رابطه ریتم های زیستی با هیجان های تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
65 رابطه ویژگی های شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
66 رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روان افراد مبتلا به فنیل کتونوریای تحت درمان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 4
67 رابطه ی برنامه ی درسی پنهان با افت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 4
68 روابط ادراک از محیط کلاس درس و معلم-تنظیمی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق خودتنظیمی یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
69 روابط ادراک از محیط کلاس درس، ادراک از محیط خانواده و عملکرد تحصیلی از طریق اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان ششم ابتدایی: الگوی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
70 سندرم رسانه های پرمخاطب کم اعتبار بررسی اعتبار منبع در کانال های خبری پربازدید تلگرام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 105
71 شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
72 شبکه های اجتماعی و مدیریت رفتار جامعه با تاکید بر عملکرد این شبکه ها در انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ آمریکا از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 44
73 شناخت رابطه میزان تعامل کاربران در اینستاگرام با نحوه پرداخت سوژه های خبری (مطالعه تطبیقی اینستاگرام خبرگزاری صداوسیما و بی بی سی فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 57
74 شناسایی عوامل موثر بر تقویت حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکه های اجتماعی(اینستاگرام و توییتر) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 4
75 طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
76 طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 2
77 طراحی مدل برنامه درسی مبتنی بر خلاقیت در دانشگاه سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
78 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
79 عوامل موثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
80 فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p۳ و نقش ابزارهای تالیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 9، شماره: 38
81 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
82 مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
83 مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهی فراشناختی و پردازش عمیق با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 1
84 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
85 مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بین جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 86
86 مقایسه اثر بخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آگاهی واج شناختی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 3
87 مقایسه اثربخشی آموزش براساس روش تدریس سکوسازیو روش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر سالدوم متوسطه در درس زبان انگلیسی در شهر ویسیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
88 مقایسه اثربخشی آموزش روش های ذهن آگاهی و کمک خواهی بر استرس تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 43
89 مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازههای شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 4
90 مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 4، شماره: 1
91 مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری و روش تدریس کاوشگری بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 68
92 مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
93 مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
94 مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی و خودآموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
95 مقایسه اعتماد در روابط میان فردی بینندگان شبکه های ماهواره ای و رسانه ملی (مطالعه موردی: زنان شهرستان ابرکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 80
96 مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکربلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرددانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
97 مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه دانش آموزان دختر افسرده و عادی تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 1
98 نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه ای و خلق سرمایه شهرتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
99 نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 47
100 نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
101 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
102 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی دانشآموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اثرات اینترنت بر شبکه روابط بین اعضای خانواده با تأکید بر نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 اثربخشی آموزش شناختی امید بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
4 اثربخشی خود دلگرم سازی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 اثربخشی یادگیری الکترونیک بر تفکر خلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
6 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
7 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
8 بررسی ادراک دشواری تکلیف، ارزش تکلیف و ادراک توانایی خویشتن با عملکرد ریاضی و اضطراب امتحان ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
9 بررسی رابطه جهت گیری هدف، خودکنترلی و قدردانی با مجذوبیت تحصیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی رابطه کنترل تکانه با حل مسئله ریاضی و درک مطلب خواندن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
11 بررسی رابطه ی حافظه ی کاری با درک مطلب خواندن در دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی منطقه1 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
12 برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی نوجوانان: طراحی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
13 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس ادراک عدالت کلاسی ،توانایی های شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک عدالت کلاسی و توانایی های شناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی به منظور بررسی نحوه نمایش ویژگی های جنسیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
16 تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی به منظور بررسی نحوه نمایش ویژگی های جنسیتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 رابطه بین سبک فرزند پروری ادراک شده با درگیری تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
18 رابطه بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
19 رابطه بین کیفیت ارتباط با خویشاوندان شوهر با میزان رضایتمندی زناشویی دبیران زن منطقه 19 شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 رابطه تفکر دیالکتیک وهمدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
21 رابطه سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر شکاف نسلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
22 رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
23 رابطه میزان آگاهی دانش آموزان از راهبردهای یادگیری مغزمحور با حافظه فعال و خلاقیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
24 رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
25 طراحی چارچوب مفهومی برنامه درسی اخلاق حرفه ای در رشته های فنی و حرف های و مهارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
26 مشکلات دانش آموزان کم توان ذهنی در مدارس استثنایی از دید مربیان آنها : پژوهش کیفی پدیدار شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
27 مقایسه اثربخشی آموزش خودگویی مثبت و خودکنترلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
28 مقایسه کارکردهای اجرایی، تاب آوری و خودکارآمدی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
29 نقش خود محوری ونگرانی در افسردگی وپرخاشگری بزرگسالان: با واسطه دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
30 نقش ذهن آگاهی و خودکارآمدی والدگری در کیفیت فرزندپروری در پاندمی کرونا در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه