لیلا میرسعیدی

 لیلا میرسعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری

لیلا میرسعیدی

Leila Mirsaeidi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
2 راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی مدارس در برابر آتش سوزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات محیطی دیوارهای خارجی ساختمان در طراحی پایدار (مطالعه موردی گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
2 بازشناخت رویکردهای نظری جنسیتی به مشارکت زنان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
3 بررسی چگونگی استفاده از بادگیرهای ترکیبی درخانه های معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
4 بررسی راهبردهای دستیابی به ساختمان انرژی صفر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی راهکارهای ایستا جهت تحقق پذیری ایده ساختمان انرژی صفر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بررسی راهکارهای کاهش اثرات رطوبت در پوسته خارجی ساختمان در اقلیم ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 بررسی سازه های نوین دیاگرید در صرفه جویی مصالح ساختمان های بلند (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
8 بررسی عوامل فرسودگی بافت فرسوده مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 بررسی مطالعات شبیه سازی سایبان ها در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
10 بررسی معیارهای سرزند گی و چگونگی تأثیر آن برفضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
11 بررسی نمای دوپوسته در ساختمان اداری با رویکرد کاهش اثر گلخانه ای در اقلیم معتدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
12 بررسی و معرفی گرداور خورشیدی بهینه و تاثیر آن بر کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم گرم و خشک ، شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
13 پیوند تکنولوژی و معماری در آثار پیتر بهرنس (دریافت مقاله) اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)
14 تاثیرات سیستم های آموزشی درپرورش خلاقیت طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 تعامل سنت و مدرنیسم در معماری ژاپن (دریافت مقاله) اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)
16 جاذبه های گردشگری معماری و بافت بومیدر حاشیه شمالی خلیج فارس (مطالعه موردی بندر لافت) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
17 راهکارهای طراحی برای تامین آسایش در فضای بازمطالعه موردی شهر گنبدکاووس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 راهکارهای طراحی معماری برای بهینه سازی فضای کاری زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
19 طراحی باغ موزه دربافت تاریخی مجموعه مفخم بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 طراحی مرکزتفریحی گردشگری بش قارداش بجنورد باهدف کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 عوامل موثر بر دگرگونی معماری ایران در دوره معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)
22 کاربرد برج باد نوین در معماری معاصرو آنالیز تهویه آن در CFD (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 مجموعه ی اقامتی،آموزشی برای کودکان بی سرپرست بجنورد باهدف افزایش دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 مدیریت منابع در صنعتی سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 مرکز فرهنگی سالمندان شهرستان بجنوردباهدف افزایش حضورومشارکت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 معیارهای موثر بر موفقیت و توسعه پارک های علم و فناوری (مطالعه موردی پارک علم و فناوری خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
27 مفاهیم ، تعاریف و مولفه های پایداری در معماری و ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
28 ملاحظات اقلیمی و مدیریت انرژی در معماری بومی (مطالعه موردی گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
29 میزان تاثیررطوبت در پوسته خارجی ساختمان در بهره وری انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
30 نقش و کارکرد دیوارهای خارجی در طراحی پایدار محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی