ساناز سهرابی زاده

 ساناز سهرابی زاده استادیار گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ساناز سهرابی زاده

Sanaz Sohrabizadeh

استادیار گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آمادگی بیمارستانها در مواجهه با حوادث ترافیکی: مطالعه موردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای منتخب استان البرز در برابر حوادث ترافیکی با مصدومین انبوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 تبیین چالشهای سلامت گروه های آسیب پذیر در جوامع متاثر از سیل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
4 تبیین نیازها، توانمندی ها و فرصت های زنان در بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
5 طراحی و آزمون مدل تاب آوری داوطلبین کارکنان کمکهای بشر دوستانه ایران در بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا