رضا دهنویه

 رضا دهنویه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

رضا دهنویه

Reza Dehnavie

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین ترافیکی در ایران: چالش ها و راهکار (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 3
2 تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نظام مراقبت های بهداشتی اولیه با ابزار PCAT در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده استان کرمان در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2 ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM درمجتمع آمـوزشی درمانی حضرت رسول اکـرم (ص) دانشگاه علـوم پزشکی ایـران (1382) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
3 ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران - 1384 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
4 بررسی تاثیر استقرار استانداردهای ایزو بر توجه به بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1383 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
5 بررسی تاثیر سبک زندگی در وضعیت فرهنگ مصرف زنان 40-18 شهر کرمان با تاکیدبر نقش خودکفایی اقتصادی 1390 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
6 بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1384 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
7 بررسی وضعیت تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای OECD با تمرکز بر داروهای زیستی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
8 برنامه های ویژه کشورهای منتخب OECD جهت افزایش توان تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
9 تأثیر پیاده سازی استانداردهای ایزو بر یادگیری سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران - ١٣٨٣ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
10 تحلیل محتوا و ساختار وبسایت مراکز آینده پژوهی در داخل و خارج از کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
11 تعیین میزان یادگیرنده بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی ستاد مرکزی - 1383 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
12 چالش های اجرای خرید راهبردی در سازمان بیمه سلامت ایران: (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
13 خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - زمستان۴۸ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
14 سیاستگذاری آینده نگر در بخش سلامت کشور؛ جایگاه و چارچوب پیشنهادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
15 عوامل مؤثر بر انتشار دانش در پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان با استفاده از روش تحلیل لایهای علتها (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی