دکتر حسین سلطان زاده

دکتر حسین سلطان زاده استاد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حسین سلطان زاده

Dr. Hossein Soltanzadeh

استاد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Quality of Light Obtained from the Stained Glass Windows of Traditional Iranian Architecture based on the Color Temperature Curve (CIE) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 4
2 Architectural concepts and ideas in the designs and buildings of Andre Godard in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 1
3 ارزیابی مولفه های محیطی موثر بر رفع نیاز به تفریح کاربران در مجتمع های تجاری کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 40
4 ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه های داخل و خارج از کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 4
5 ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر گناوه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
6 اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 38
7 Climatic Building Envelope Employed in Vernacular Residential Architecture in Golestan-Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
8 Evaluation of Association between rs۷۸۱۶۳۴۵ Polymorphism and Breast Cancer in East Azarbaijan Population (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
9 High Expressions of MicroRNA-۱۴۳ in Patients with Methamphetamine Abuse Disorder: Case-Control Study (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 10، شماره: 4
10 Historical and Cultural Backgrounds of André Godard's Research Activities in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 2
11 How Traditional Ottoman Houses Affect Contemporary Architecture in Turkey (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 36
12 Interpretation of Quality and Dimensions of Intertextual Relations in Contemporary Public Constructions in Uzbekistan with Architectural Works in this Country at Timurid Era (Since 1960-1990)’ (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
13 Intertextual Relationships in the Contemporary Architecture of Iran During 1961-1977 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 4
14 Screening the Criteria of Tradition and Modernism in Iranian Academic Buildings using Fuzzy Delphi Technique (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 4
15 The Relationship between Gender and Space in the Public and Private Realms in the Qajar Era (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 37
16 The Role of Algorithmic Applications in the Development of Architectural Forms (Case Study:Nine High-Rise Buildings) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 4
17 The Role of Cellars in Reducing Energy Consumption in the Residential Architecture of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
18 The Role of Climate and Culture on the Formation of Courtyards in Mosques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 3
19 The Role of Garden and Courtyard in Organizing the Space of Aristocratic Houses in Tehran during Qajar’s Era (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 1
20 The Role of Government in Shaping the Spatial Structure of Isfahan City during the Safavid period (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 2
21 بازتاب تحول گفتمان جنسیتی دوره قاجار بر نظام های فعالیتی و فضایی خانه های اعیانی (مطالعه موردی: خانه های اعیانی قزوین) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
22 بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
23 بازتاب روابط خویشاوندی و اقتدار اعضای خانواده ی گسترده بر ساختارهای فعالیتی و فضایی عمارت های دوره ی قاجار (مطالعه ی موردی: عمارت امینی در قزوین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 15، شماره: 29
24 بازتاب فرهنگ در معماری سکونتگاه های ایلات، نمونه مورد بررسی: عشایر ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 3، شماره: 15
25 بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 47
26 بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 30
27 بازتعریف نقش زن در خانواده و تأثیر آن بر تزیینات نقاشی و ساختار خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 34
28 بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه های نحو فضا و نقشه های شناختی مطالعه موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 2
29 بازشناسی الگوهای ساختارکالبدی تیمچه های بازار ایرانی برپایه سازماندهی فضایی (مورد پژوهی: تیمچه های بازار اصفهان، کاشان و تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 14
30 بازشناسی ویژگی های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 12، شماره: 25
31 بررسی ارتباط بین نقشه های شناختی در حضورپذیری و ادراک سالمندان از فضای معماری (نمونه موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
32 بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 4
33 بررسی تاثیر مالوفات ذهنی پیرنیا در ریشه یابی واژگان اصول معماری ایرانی_اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 8، شماره: 12
34 بررسی تطابق اثر نور حاصل از پنجره های رنگی معماری سنتی ایران با منحنی حساسیت چشم و ساعت بیولوژیک بدن انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 10، شماره: 16
35 بررسی تطبیقی چگونگی استقرار جایگاه بانوان در فضاهای عبادی ادیان ابراهیمی در دوره ی صفوی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
36 بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
37 بررسی شکل معماری خانه های مسکونی مناطق گرم و خشک ایران با توجه به شرایط محیط جغرافیایی منطقه با تاکید بر حوضخانه (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 3
38 بررسی عوامل موثر بر رهیافت توسعه میان افزا (مطالعه موردی منطقه ۱۲ شهر تهران، محله سنگلج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
39 بررسی مولفه های فرهنگی- اجتماعی در پیکره بندی فضایی آرامگاه های اسلامی مراکش (قرن دوم ه.ق/۸ میلادی تا چهارده ه.ق/۱۶ میلادی) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 23
40 تاثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
41 تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
42 تاثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ ه.ش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 24
43 تاثیر فناوری حمل ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تاکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
44 تاثیر قابلیت های محیطی در مطلوبیت رویت پذیری در سراهای بازار ایرانی بر اساس «تئوری گشتالت» و «آنالیز آیزوویست»-(مورد پژوهی: سراهای بازار اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 9
45 تاثیر محیط های آموزشی مبتنی بر چیدمان کلاسی در یادگیری دانش آموزان (نمونه ی مطالعاتی: مدرسه غیر دولتی هدف) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 1
46 تاثیر معماری خانه های چوبی روسیه بر خانه های چوبی گمیشان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 106
47 تاثیرمعماری نازی بر بازتاب ساختار قدرت در معماری ابنیه دولتی ایالت آذربایجان ؛ دوره پهلوی اول (مطالعه موردی: تبریز و ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 16، شماره: 63
48 تاملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اندیش نامه معماری دوره: 1، شماره: 2
49 تببین دگردیسی ساختار فضایی شهر اصفهان در ارتباط با دگرگونی قدرت از صفویه تاکنون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
50 تبیین اصول طراحی محیطی موثر بر یادگیری دانش آموزان در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
51 تبیین الگوهای نما در بناهای ساخته شده توسط معماران آلمانی در ایران (دوره ی پهلوی اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 38
52 تبیین بینامتنی معماری مجتمع های تجاری معاصر در ایران (سال های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ شمسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
53 تبیین تاثیر اندیشههای نوگرایانه بر فرآیند معماری به سبک مدرن بینالمللی در ایران و ازبکستان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 94
54 تبیین تاثیر رویکرد باوهاوس بر آثار معماری دانشجویان هنرهای زیبا دانشگاه تهران (با تاکید بر دوره پهلوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 129
55 تبیین تاثیر معماری نئوکلاسیک قرن 18 و 19 روسیه بر معماری بناهای اداری-خدماتی ایران (دوره قاجار و پهلوی اول) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
56 تبیین تحول معمارانه چیدمان کلاس مبتنی بر روش های آموزش نوین در مدارس ابتدایی ایران (طی سال های ۱۳۸۰ تا۱۴۰۰) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 123
57 تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه ‏های زیرزمینی ایران (مطالعۀ موردی: شهر زیرزمینی گلستان نیر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
58 تبیین نقش جنسیت و فرهنگ معیشتی در ساختار شکل گیری پلان های خانه های قاجاری (نمونه موردی خانه های قاجاری خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
59 تبیین نقش رویکردهای نوگرایانه بر سیر تحول میادین شهری از منظر مولفه های عینی، کالبدی و عملکردی در ایران و ازبکستان در دوره قاجار و پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 4
60 تبیین نقش فرم و پوسته ظاهری ساختمان در برندسازی مجتمع های تجاری بررسی موردی: مجتمع های تجاری شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 104
61 تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 41
62 تبیین نقش معماری نازی بر معماری بناهای دولتی ایران (دوره پهلوی اول، بین سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 95
63 تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص های هویت بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
64 تحلیل اندیشه های مدرنیسم بر روند شکل گیری و تغییر خیابان های شهری ایران و ازبکستان (مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 39
65 تحلیل دیدگاه آرتور اپهام پوپ در رابطه با معماری ایران با تأکید بر نوشتار کتاب «سیری در هنر ایران» (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 8، شماره: 30
66 تحلیل و ارزیابی پیاده راه های شهری با تاکید بر ابعاد سلامت (مطالعه موردی: پیاده راه اکباتان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
67 تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافت های تاریخی با رویکرد راهبردی برنامه ریزی بازآفرینی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
68 تطبیق نشانه شناسانه الگوی معماری ارگ کریم خان با درون مایه های فرهنگ ایلاتی زندیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
69 چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دوره اسلامی (مطالعه موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
70 چگونگی بازتاب شاخصه های مناظر شفابخش در الگوی منظر باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
71 چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 1، شماره: 1
72 خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 0
73 رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
74 روابط ایران و آلمان نازی در عصر پهلوی اول و تاثیر آن در شکل گیری ابنیه حکومتی و عمومی منطقه ی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 12، شماره: 48
75 ساختار فضایی حیاط و شبستان در معماری مساجد ساحل دریای کاسپین در دوره صفویه و قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 1
76 سازگاری رفتاری ساکنان خانه های ویلایی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 11، شماره: 21
77 سنجش انعطاف پذیری نظام فضایی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (مطالعه موردی: خانه های شهر قزوین) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
78 سنجش تاثیرپذیری دانشکده هنرهای زیبا از مدارس معماری بوزار و باوهاوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 6
79 سنجش محور دید گردشگر از درک کیفیت کالبد فضایی شهرها با تاکید بر خوانایی در سراهای بازار ایرانی (مورد پژوهی: سراهای بازار شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 8
80 سنجش میزان موفقیت مجتمع های تجاری در سازماندهی فضاهای تفریح-خرید (مجتمع های تجاری نوین منتخب شهر تهران: تیراژه-کوروش- پالادیوم و تیراژه ۲) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
81 سیر تحول اندام های اصلی خانه های تبریز از دوره ی قاجار تا اواخر دوره ی پهلوی دوم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 3
82 صورت بندی مولدهای انعطاف پذیری خانه های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه های اعیانی قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 1
83 عوامل پس زمینه تحولات معماری معاصر ایران در دوران پهلوی دوم و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 44
84 عوامل موثر در گرایش و مشارکت ساکنین بافت های فرسوده دراجرای توسعه میان افزا (موردپژوهی: منطقه ۱۲ شهر تهران، محله سنگلج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 2
85 گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
86 مطالعه تطبیقی نقوش غربی و نقوش ایرانی عمارت های دوره قاجار مورد پژوهی: عمارت باغ عفیف آباد شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
87 معماری مصرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
88 معماری و فرهنگ در خانه های اعیانی تهران در دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
89 مقایسه تطبیقی آرایه آرامگاه های دوران اسلامی در استان های گیلان و مازندران متاثر از عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
90 مقایسه تطبیقی طاق و گنبد تیموری با روش های محاسباتی در سرمشق های کاشانی نمونه موردی: مسجد گوهرشاد مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 6، شماره: 12
91 مقایسه تطبیقی مولفه های کالبدی - فضایی سنت و مدرنیسم در بناهای دانشگاهی هند و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 3، شماره: 1
92 مقایسه تطبیقی نقش فرهنگ و محیط در شکل گیری خانه های بستکیه دبی و خانه های شهرهای جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 13، شماره: 50
93 مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 2
94 موقعیت مساجد جامع و ارتباط آن ها با سایر فضاهای مهم در شهرهای تاریخی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
95 نشانه شناسی محتوا و زمینه های موثر بر دیوارنگاری و تزیینات دوره زندیه با تاکید بر درو نمایه های هنر قومی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
96 نقش تفکر ریاضی در ارتقای توانایی دانشجویان معماری در جنبههای منطقی طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
97 نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
98 نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 1
99 نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل گیری بام در واحدهای مسکونی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
100 نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
101 نقش عوامل محیطی و فرهنگی در فرم و ساختار معماری بناهای مسکونی قاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 51
102 نقش فرهنگ در شکل گیری خانه های بومی منطقه تالش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
103 نقش قواعد مثلثاتی در عناصر معماری ایران از دیدگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 10، شماره: 20
104 نقش گروه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری کوی های مسکونی دوره پهلوی دوم در تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
105 نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
106 نقش مهندسان آلمانی در معماری معاصر ایران (با تاکید بر دوره پهلوی اول بین سال های 1304 تا 1320) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
107 نقش نوع کارکرد و موقعیت اجتماعی و سیاسی بانیان در شکل‌گیری ساختار کالبدی کاروانسراها و سراهای درون شهری قزوین (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
108 نگاهی فرهنگی بر نقش جمعیت و منزلت افراد در شکل گیری فضاهای دیوانی تشریفاتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 2
109 نماد گرایى در تاج محل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
110 واکاوی اثربخشی نظریه ساختارهای زنده کریستوفر الکساندر در معماری دست کند در راستای تحقق بومی سازی در معماری (مطالعه موردی: دست کندهای استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Association between ADSL gene (rs 3788577)polymorphism and breast cancer in East Azarbaijan population (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 Association between SGSM3 gene (rs 17001868) polymorphism and breast cancer in East Azarbaijan population (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
3 آسیب شناسی و بررسی مشکلات موجود در بافت تاریخی محله عودلاجان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
4 ارزیابی تطبیقی ساختار میدان در شهرهای دوره اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
5 الگوی شکل گیری فضاهای معماری در منطقه معتدل و مرطوب - لنگرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 انعطاف پذیری محیط و تاثیرآن بر رفتار کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
7 اهمیت و مانایی بناهای دوره پهلوی اول در اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
8 Expression of miR-7, miR-409 and miR-93 in patients with colorectal cancer who referred to Tehran hospitals by Real Time PCR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 The Design of Resorts -Ecotourism and Spa with the Approach on Sustained Development (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
10 بارشناسی ویژگی های معماری بناهای آرامگاهی استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بازتاب تحول انعطاف پذیری در خانه های ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
12 بازتاب ترسیمات هندسی ریاضیدان ایرانی، ابوسهل بیژن بن رستم کوهی در نقوش هندسی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
13 بازتاب نقش آثار و ترسیمات هندسی اسماعیل بن رزاز الجزری در معماری اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
14 بازشناسی بارزه های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی در شکل شهرهای اسلامی ساحل سواحیلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
15 بازشناسی نقش متغیر بندرگاهی بر ساخت و شکلگیری اولیه شهرهای اسلامی (مطالعه موردی: جده، سیراف، المریا، مهدیه، قاهره، تونس) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
16 بازیابی مفهوم طبیعت و آبدرمانی در طراحی مجموعه تفریحی گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
17 بررسی اهمیت شکل گیری مجموعه فرهنگی هنری با تاکید بر بهبود تعاملات اجتماعی در راستای پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
18 بررسی بناهای آرامگاهی شمال ایران مازندران گلستان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
19 بررسی تاثیر پایداری اجتماعی در طراحی مراکز آموزشی شبانه روزی کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
20 بررسی تطبیقی تزیینات هر یک از بناهای عمارت عین الدوله، موزه مقدم، ارباب هرمز مقایسه تزیینات این سه عمارت با تزیینات عمارت مسعودیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
21 بررسی تطبیقی تزیینات هر یک از بناهای عمارت مسعودیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
22 بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار نمونه های موردی حسنیه امینی ها یاخانه امینی ها و مسجد النبی در قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
23 بررسی تیپولوژی کلی و عناصر فضایی مساکن روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
24 بررسی راهکارهای توسعه پایدار در معماری استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
25 بررسی سبک ترنزیشنال در طراحی داخلی واحدهای مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
26 بررسی شاخصه های معماری به کار رفته در کاروانسراهای استان گیلان از منظر بوم گرایی(نمونه موردی:کاروانسرای لات و تی تی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
27 بررسی عملکرد لرزهای سازه بتنی در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی به روش تحلیل دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
28 بررسی عوامل اصلی آلودگی هوای اهواز و کاهش آن با تاکید بر مفاهیم فرهنگ (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
29 بررسی عوامل موثربرشکل گیری حیاط - بام ها دراقلیم کوهستانی ایران نمونه موردی: روستای ماسوله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
30 بررسی کیفی کاخ سعد آباد و تحولات مجموعه در گذر از تاریخ (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
31 بررسی کیفیت تنوع پذیری در گونه شناسی محوطه باز مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 بررسی معماری بومی سکونتگاه های مطبق نمونه موردی:روستای آتان،قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
33 بررسی منطقه آزاد تجاری - صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
34 بررسی نقش استفاده از آب و حیاط در پایداری معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
35 بررسی نقش فرهنگ، سنت و هویت درخانه های ایرانی مطالعه موردی: خانه های اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
36 بررسی نماد ونشانه های به کار رفته در عناصر تزیینی بناهای بومی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
37 بررسی و تحلیل الگوهای پایداری در معماری مناطق گرم وخشک مطالعه موردی شهر میبد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
38 بررسی و تحلیل مولفه های انعطاف پذیری در فضاهای آموزشی با رویکرد معماری ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 بررسی ویژگی های کالبدی به کار رفته در معماری خانه های برونگرای قاجار درتهران (نمونه موردی : خانه سردار اسعد بختیاری – (عمارت باشگاه بانک ملی)) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
40 بررسی ویژگی های معماری با ارزش تاریخی در خراسان بزرگ (مطالعه موردی: تاجیکستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
41 تاثیر حضور گیاهان در محیط های آموزشی بر روحیه و عملکرد دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
42 تاثیر طراحی محیطی و بر روند بهبود و درمان کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
43 تاثیر عوامل فرهنگی در شکل گیری خانه علی گلبتان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 تاثیر محیط انعطاف پذیر در یادگیری و رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
45 تاثیرات استعمار بر ساختار شهری شهر اسلامی رباط (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
46 تاثیرترسیمات ثابت بن قره در معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
47 تببین جایگاه اخلاق معماری از دوران قرون وسطی تا پست مدرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
48 تبیین الگوهای به کار رفته در هندسه و معماری دوره ایلخانی، برگرفته از اصول تحریر اقلیدسی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
49 تبیین چگونگی نمادپردازی عددی با تکیه بر حساب جمل در گذشته معماری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
50 تبیین گسترش عناصر معماری ایرانی در راستای حفظ ارزش ها (محله محوری و تاکید بر استفاده از عناصر معماری ایرانی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
51 تبیین نقش خیابان الرشید (نخستین محور احداث شده مبتنی بر حرکت سواره) در بافت شهر بغداد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
52 تحلیل نقوش کاشیکاری در دوره قاجاربا نگاهی بر نقوش کاشیهای قاجاری در کاخ گلستان نمونه موردی – ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
53 تحلیل و مقایسه ای بر فرم و کارکرد حسینیه ها درکویر اردکان نمونه های موردی:عقدا، اردکان، هفتادر، سرو سفلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
54 تحولات کالبدی اهواز در دوره معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
55 تطبیق ترسیمات ریاضیداوان مسلمان با نقوش هندسی در تزیینات معماری اسلامی دوره تیموری (قاضی زاده رومی و سمرقندی قوشچی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
56 تعیین شاخصه های طراحی داخلی فضای مناسب اقامت کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
57 تغییرات منحنی IDA در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی در سازه بتنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
58 تقابل سنت خواهی و تجددطلبی درگرایشهای معماری معاصرترکیه درسالهای 1980-1940 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
59 توجه به فضاهای عمومی شهری در جهت ایجاد ارتباطی خصوصی میان کاربر و هویت مکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
60 جستاری برآثار معماری و شهرسازی (از عصر روشنگری تا هنرنو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
61 چالش ها و آسیب شناسی پیشینه معماری، دوره اسلامی (مطالعه موردی: سرای حاج رضا، شهر قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
62 حضور معماران و شهرسازان خارجی در تحولات معاصر معماری و شهرسازی ترکیه در سال های 1920-1980 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 خود نوگری و بازشناسی هویت محلات بر پایه اقتضائات شهرسازی مدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
64 راهکارهای طراحی برای به منظور افزایش انگیزش برای مبانی یادگیری فعال و میزان جذب و حضور افراد در طراحی موزه ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
65 رهیافتی بر مفاهیم فضاهای شهری، شهرسازی گذشته ایران و الگوبرداری از آن در فضاهای شهری معاصر (مطالعه نمونه موردی بازار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
66 سرای نابینایان و کم بینایان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
67 سنجش پایداری فرآیند طراحی، در آرامگاه های ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
68 شاخصه های معماری بومی در بافت مسکونی گرم و خشک(نمونه موردی:روستای سریزد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
69 شکل کالبدی مراکز داد و ستد در شهرهای دوره اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
70 ضرورت و اهمیت بوم گرایی با بررسی نحوه ی شکل گیری معماری کرانه دریای خزر با تاکید بر ابعاد کمی و کیفی معماری بومی متاثر از معماری روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 طراحی اقامتگاه توریستی – تفریحی در شهر آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
72 طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
73 طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد معماری پایدار در ناحیه اقلیمی سرد و نیمه خشک ایران با تاکید بر اصول بهینه سازی مصرف انرژی- مطالعه موردی : شهر قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
74 عناصر و اجزای اصلی در شهر های سنتی ایران (نمونه موردی:شهرعقدا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
75 عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
76 فضاهای عمومی شهری و مشخصه های محیطی موثر بر حیات جمعی سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
77 کارکرد حرارتی- اقلیمی حیاط در خانه های سنتی شهمیرزاد (نمونه مورد بررسی: خانه ارجمند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
78 کیفیت های محیطی موثر بر حیات جمعی زنان در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
79 گونه شناسی الگوی ساخت آب انبارهای شهر قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
80 گونه شناسی ساختار مساجد سنتی مصر بر اساس حکومت های اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
81 لیپوزم های نوین غیر سمی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
82 مروری بر شکلگیری جنبش مدرن و کنشهای آن با سنت در معماری اندونزی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
83 مشخصه های محیطی موثر بر افزایش امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
84 مصالح نانو در ساختمان و تاثیر آنها در طراحی فرم و معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
85 معماری چین در گذر زمان از سنت به مدرنیسم (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
86 معماری عبابافی های محمدیه به عنوان فضایی برای حیات و اشتغال سالمندان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
87 معماری کودک محور ازدیدگاه روانشناسی محیط (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
88 معماری وشهرسازی دردوران اکسپرسیونیسم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
89 مکانیابی مسجد جامع در رابطه با سایر عناصر شهری در کشور ترکیه مطالعه موردی: شهرهای بورسا، ادرنه، استانبول و دیاربکر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 مکانیابی مسجد جامع در رابطه با سایر عناصر شهریدر شهرهای اسلامی شبه قاره هند(مطالعه موردی: شهرهای شاه جهان آباد، فاتح پور سیکری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
91 موقعیت مسجد جامع نسبت به سایر عناصر شهری مطالعه موردی:شهرهای فاس، مراکش، مکنس و رباط (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
92 نقش اقلیم و جریان هوا در شکل دهی فضای معماری درمنطقه معتدل و مرطوب( لنگرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
93 نقش تاثیرگذار معماران فرانسوی در تحول معماری تونس از سنت به مدرنیسم (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
94 نقش جایگاه اجتماعی زنان در شکل گیری نظام خانه های بندر کنگ با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
95 نقش روانشناسی محیط و ادراکات حسی در طراحی فضای معماری برای کودکان دچاراختلالات بینایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
96 واکاوی رویکردهای معماری بیوفیلیک در برنامه ریزی و طراحی پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
97 واکاوی شاخصه های ارتقا تعامل سازگار میان بناهای معماری موزه و طبیعت با رویکرد معماری بیوفیلیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
98 هویت و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری