دکتر فاطمه ثواب

دکتر فاطمه ثواب گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فاطمه ثواب

Dr. Fatemeh Savab

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.