دکتر مصطفی کیانی هاشمی

دکتر مصطفی کیانی هاشمی رییس دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مصطفی کیانی هاشمی

Dr. Mostafa Kiani

رییس دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Intellectual Evolutions of Architectural Design during the Pahlavi Era (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
2 سیر اندیشه های معماران دوره پهلوی، کاربست تحلیل محتوا* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 32
3 شبه رمانتیسم گرایی آمرانه حکومت پهلوی اول در شهر بندر انزلی: تحلیل شکل گیری و تحقق دوره رمانتیک بندر انزلی در دوره پهلوی اول از دیدگاه منورالفکران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی امکانات و پتانسیل های گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (نمونه مورد مطالعه روستای کلم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
2 اهمیت بازنگری معماری بومی ازمنظر پاسخگویی به اقلیم نمونه مطالعاتی: معماری روستایی گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
3 The effect of housing density on residents (Case study of some residential complexes in Tehran) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
4 بررسی راهکار های بهسازی اجزای غیر سازه ای ساختمان به هنگام وقوع زلزله با تأکید بر ایمنی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختیاری 1365-1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
6 بررسی میزان تمرکزگرایی در پایتخت و اثرات آن بر تعادل های منطقه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
7 بررسی میزان نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رضوی و راهبردهای آمایشی آنبا استفاده از مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
8 بررسی و ارزیابی میزان توسعه یافتگی پایتخت در ایران و تطبیق آن با میانگین شاخصهای توسعه کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 بررسی و ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهرستان خوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: بخش صفاییه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
10 تبیین نقش شاخص های اقتصادی و اجتماعی در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری (با استفاده از مدل TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
11 تبیین نقش مناسبات قومی و مذهبی در امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
12 تحلیل اثر ویژگی های اقلیمی بر انتخاب نوع مصالح بومی روستایی گیلان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
13 تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های همجوار)مطالعه موردی:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 تحلیل مقایسه ای شاخص های توسعه در شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل تحلیل عاملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
15 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان چایپاره با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
16 تحولات فرهنگی دوره پهلوی دوم و ارتباط آن با شکل خانه های اقشار متوسط و کم درآمد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
17 شهروکودک فضاهای ویژه ی کودکان درشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
18 عوامل تاثیرگذار بر جایگاه PMO در سازمان های پروژه محور فعال در حوزه ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 لزوم و چگونگی مدیریت برنامه ریزی معماری داخلی در محیط های اداری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
20 مطالعه ی موردی برج های آرامگاهی رسکت امام زاده یحیی و امام زاده قاسم (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
21 معماری بومی روستایی گیلان و راهکارهای آن در برابر رطوبت نزولی و کج باران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 مقایسه ابعاد کالبدی و اجتماعی معماری سنتی و جدید شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
23 نقش عوامل ژیومورفولوژیکی در آمایش محیطی منطقه چابهار (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
24 هویت یابی در معماری پستمدرن بر مبنای تحول مفهوم سوژه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف